Nieuws

Bomenkap in januari en februari 2019

In januari en februari van 2019 worden er bomen gekapt door heel Zeist. Deze ronde zijn dat er meer dan gebruikelijk, ongeveer 300 bomen waarvan 100 bomen op de gemeentelijke begraafplaats staan. De reden om te kappen is dat de bomen een gebrek hebben of dood zijn en daardoor een risico vormen voor de omgeving:

  • Een groot aantal bomen in deze lijst zijn opgenomen, omdat ze dood zijn gegaan door de droogte van afgelopen zomerseizoen
  • Een aantal bomen van deze kaplijst wordt preventief gekapt
  • Een aantal bomen worden gekapt, omdat ze deel uitmaken van boomvervangingsprojecten voor het boombeheerplan

KAPLIJST

Preventieve kap

Het gaat dan om de Populieren en Wilgen (dit zijn boomsoorten). Populieren zijn snelle groeiers, maar op hoge leeftijd zijn ze eerder vatbaar voor schimmels, stam en takbreuk en ziekten. Veel van deze Populieren staan op korte afstand van huizen en wegen en kunnen veel schade aanrichten als er niet op tijd wordt ingegrepen. Het is om deze reden dan ook niet verantwoord deze bomen veel langer te laten staan. Deze preventieve kap vindt jaarlijks voor een deel van het populieren en wilgenbestand plaats. Elk jaar wordt er een selectie gemaakt van Populieren en Wilgen die voor kap in aanmerking komen. De afwegingscriteria zijn onder andere:

  • de leeftijd
  • standplaats (ligging boom)
  • inspectiegegevens (onderzoek naar de gezondheid van de boom)
  • individuele boomhistorie (wat is er in het verleden gebeurd met de boom)

Bomenbeheerplan

Naast deze 300 bomen van de kaplijst die vooral vanuit het bomenbeheer is opgemaakt, worden er in Zeist nog een aantal bomen gekapt. Deze kap maakt deel uit van boomvervangingsprojecten voor het boombeheerplan. Meer algemene informatie over dit plan kunt u vinden op deze website onder de zoekterm 'bomenbeheerplan'.