Nieuws

Gemeente onderzoekt toekomst voormalig V&D pand

Op 6 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de toekomst van het voormalige V&D pand te gaan onderzoeken. Het pand staat al geruime tijd leeg en heeft, ondanks de inspanning van de eigenaar, nog geen nieuwe invulling gekregen. “Met het onderzoek wil het college samen met de samenleving komen tot een helder en haalbaar toekomstbeeld. De nieuwe invulling moet bijdragen aan een groen, gastvrij, gezellig en gezond centrum van Zeist”, vertelt wethouder Centrum, Marcel Fluitman.

Met het onderzoek geeft het college ook gehoor aan het signaal dat inwoners en ondernemers afgaven bij het eind 2017 georganiseerde Zeister mediadebat. Tijdens deze avond, georganiseerd door samenwerkende lokale en regionale media, stond een zaal vol inwoners en ondernemers stil bij de toekomst van het voormalige V&D pand. Er werden verschillende ideeën gedeeld waaronder een mogelijke culturele en maatschappelijke invulling van het pand.

Invulling moet impuls geven aan het centrum

“Het onderzoek moet een goede toekomstbestendige invulling realiseren waardoor het pand weer meerwaarde heeft voor de inwoners, ondernemers en het centrum van Zeist”, aldus wethouder Economische Zaken, Sander Jansen. Sinds het faillissement van de V&D, eind 2015, heeft het pand grotendeels leeg gestaan. De gevolgen van het verdwijnen van de V&D en het leegstaan van het pand zijn groot voor het centrum van Zeist. Zo zijn de bezoekersaantallen afgenomen, is de omzet van het centrum gedaald, is een belangrijke verbinding tussen de 1e Hogeweg en het Emmaplein weggevallen en heeft het leegstaande pand negatieve gevolgen voor de beleving van winkelend publiek. Ook zorgt het grote pand voor een forse stijging van de leegstandcijfers.