Nieuws

Gemeenteraad blij met burgemeester Janssen

De gemeenteraad heeft dinsdag 5 september besloten Koos Janssen aan te bevelen voor een herbenoeming als burgemeester van Zeist.

Vertrouwenscommissie Herbenoeming burgemeester

In de afgelopen maanden heeft een commissie uit de raad het besluit over de herbenoeming voorbereid. Deze vertrouwenscommissie heeft zich voor haar advies laten informeren door allerlei personen, zoals inwoners, wethouders en functionarissen uit de werkomgeving van de burgemeester. Daaruit komt een beeld naar voren van een bestuurder met grote gedrevenheid die tegelijkertijd een echte burgervader is met aandacht voor velen. Daarmee past hij nog helemaal bij het profiel van de burgemeester van Zeist.

Een verbinder met compassie

Floris Veenendaal, plaatsvervangend raadsvoorzitter, geeft aan dat de raad vol lof is over het functioneren van de burgermeester: “Hij is een echte burgervader. Een verbinder met compassie die van betekenis is voor de samenleving. Daarnaast is hij een netwerker met een stevige positie in de provincie. Hij zet zich met passie in voor vernieuwing en versterking van de lokale democratie en timmert daarmee ook landelijk aan de weg. De raad van Zeist is blij met deze burgemeester, die we graag nog een tijd willen behouden voor Zeist.”

Benoeming

Op 16 januari 2018 verstrijkt de tweede termijn van burgemeester Koos Janssen. Over zijn nieuwe benoeming brengt de gemeenteraad via de commissaris van de Koning advies uit aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties.