Nieuws

Groot onderhoud De Dreef

De rijbaan van De Dreef tussen de rotonde Oude Arnhemseweg en rotonde Panweg in Zeist is toe aan groot asfaltonderhoud. De werkzaamheden starten op maandag 24 september en duren tot 16 november 2018.

Werkzaamheden

De gemeente Zeist streeft naar kwalitatief goede wegen. Wegen die bijdragen aan goede toegankelijkheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor u als inwoner of verkeersdeelnemer. Om dat te bereiken is het noodzakelijk dat de wegen goed worden onderhouden. De gehele asfaltconstructie van de rijbaan wordt vervangen. En de haltekommen van de bushaltes worden aangepakt. De verharding bij de bushalte wordt vervangen door een betonverharding.

Gelijktijdig met het groot asfaltonderhoud worden nieuwe markeringen conform het principe van Duurzaam Veilig (de landelijke richtlijn) aangebracht en wordt de kruising De Dreef – Gunninglaan ingericht als inritconstructie. Ook worden verbeteringen meegenomen om de veiligheid en toegankelijkheid bij de voetgangersoversteken te verbeteren.

Afsluiting en omleidingen

Gedurende de onderhoudswerkzaamheden is de rijbaan van De Dreef geheel voor verkeer afgesloten. Gedurende de werkzaamheden geeft dit enig ongemak en overlast voor omwonenden en verkeersdeelnemers. We proberen dit te beperken door het instellen van omleidingsroutes voor het doorgaande verkeer en het U-OV zorgt voor vervangend vervoer op het traject waar een paar bushaltes tijdelijk komen te vervallen. Het fietspad aan De Dreef blijft begaanbaar.

Bewoners die vragen hebben over de buslijnen kunnen voor informatie contact opnemen met U-OV via 0900 525 2241.