Nieuws

Hoofdlijnenakkoord 2018-2022: Op weg naar een inwonersakkoord

VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie-SGP zijn eruit. Deze 4 partijen hebben met elkaar een hoofdlijnenakkoord afgesloten. In dit hoofdlijnenakkoord (PDF 318 kB) staan de maatschappelijke opgaven die de partijen zien en per opgave zijn ambities opgenomen. De bedoeling is dat het hoofdlijnenakkoord met de hele gemeenteraad en de samenleving wordt uitgewerkt in een inwonersakkoord. Een inwonersakkoord is voor zover bekend nog niet eerder gesloten in Nederland.

Inwonersakkoord

De VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie-SGP bieden de raad het hoofdlijnenakkoord aan met het verzoek om in gezamenlijkheid een procedure af te spreken om te komen tot een inwonersakkoord. Het inwonersakkoord dient vooral een antwoord te geven op de ‘hoe-vraag’, ofwel de wijze waarop we in Zeist invulling geven aan de maatschappelijke opgaven en ambities. Voor de zomer stelt de raad een procedure vast waarmee we tot een inwonersakkoord zullen komen. Het inwonersakkoord zal vervolgens in het najaar worden vastgesteld door de raad.

Persconferentie donderdag 3 mei

Op donderdag 3 mei 2018 hebben de coalitiepartijen in de Trouwzaal een persconferentie gegeven waarin het akkoord is toegelicht en ondertekend. De hele raad wordt op 17 mei uitgenodigd door de nieuwe coalitiepartijen om het gesprek aan te gaan over de volgende punten:

 • Wil de raad met de geformuleerde maatschappelijke opgaven gezamenlijk het gesprek aan met de samenleving om zo te komen tot een inwonersakkoord?
 • Hoe moet dit proces om te komen tot een inwonersakkoord eruit zien?

Kandidaat wethouders

De wethouderskandidaten met de concept-portefeuilleverdeling:

 • Sander Jansen (VVD)

  • (Regionale) economie als versneller & Maatschappelijk bewust financieel beleid
  • Wijkwethouder Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide
  • Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling, Financiën, Sport en de coördinatie op de transformatie in het sociaal domein

 • Laura Hoogstraten (GroenLinks)

  • Toekomstbestendig wonen & Meedoen!
  • Wijkwethouder Centrum en Lyceumkwartier
  • Participatie, Wonen, Jeugdzorg, Onderwijs en het Centrum

 • Marcel Fluitman (CDA)

  • Vitale gemeenschappen & Merkbaar nog beter in zorg voor elkaar
  • Wijkwethouder Zeist-Oost en Zeist-Noord
  • Zorg, Welzijn, Kunst & Cultuur en Dienstverlening

 • Wouter Catsburg (ChristenUnie-SGP)

  • Mobiliteit in beweging & Samen aan de slag voor het klimaat
  • Wijkwethouder Zeist-West
  • Duurzaamheid, Verkeer & Vervoer, Openbare Ruimte en ICT

In de vergadering van 22 mei besluit de raad over benoeming van de wethouders.