Nieuws

Neem deel aan het Adviesnetwerk Zeist

In het zogenaamde ‘sociaal domein’ zorgen we voor de nodige ondersteuning van mensen thuis (WMO), zorg voor jeugd (Jeugdwet) en om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen op de arbeidsmarkt (Participatiewet). Daarbij gaat het in het sociaal domein ook om gezondheid en welzijn. Dit zijn allemaal belangrijke voorwaarden voor een goed leven. Daarom willen we als gemeente, zorgverleners en inwoners nauw bij elkaar betrokken zijn. Dat doen we door het organiseren van het advies netwerk waarin inwoners meedenken hoe de gemeente haar taken uitvoert en hoe het beter kan. 

Adviseur voor het bestuur

Het adviesnetwerk geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur over onderwerpen die te maken hebben met het sociaal domein. We verwachten ongeveer 3 bijeenkomsten per jaar te organiseren. Verder contact in het jaar gebeurt via het platform Omzeist.nl en per e-mail.

OmZeist - ANZ

Een netwerk van en voor inwoners

Het adviesnetwerk is voor alle inwoners van onze gemeente, die geïnteresseerd zijn en/of die ervaringsdeskundig zijn en/of zorg ontvangen. We hopen in de toekomst te groeien naar een zo groot mogelijk netwerk van betrokkenen met ruime of minder ruime kennis van het sociaal domein. Ook als u al actief deelneemt aan bijvoorbeeld een cliëntenraad of belangenvereniging bent u van harte uitgenodigd!

Ik wil me aanmelden

Wilt u meedoen in ANZ? Dat kan zeker! Aanmelden voor ANZ gaat simpel per e-mail via zeist@zeist.nl. Het is handig als u aangeeft waar uw interesses liggen en in hoeverre u hier al (actief) betrokken bent.

Op maandagavond 25 november komen we voor het eerst bij elkaar. Laten we elkaar enthousiasmeren en er een mooie en waardevolle tijd van maken. Hopelijk ontmoeten we u op de 25e. Tot dan!

Meer informatie over ANZ