Nieuws

Nieuwe naam voor gemeentelijke begraafplaats: Zeister Bosrust

‘Zeister Bosrust’ is de nieuwe naam van de gemeentelijke begraafplaats Zeist. Deze naam is gekozen door de vereniging van betrokkenen van de begraafplaats, de archivaris en de betrokken wethouder. Volgens de selectiecommissie geeft de nieuwe naam 'Zeister Bosrust' het beste de functie èn de plek weer. Het college van burgemeester en wethouders stelde de nieuwe naam op 7 januari officieel vast.

Veel ideeën voor nieuwe naam

Eind 2019 vroegen we inwoners en belangstellenden om met ons mee te denken en om suggesties voor een passende naam voor de begraafplaats en het crematorium. In zo’n zes weken tijd ontvingen we 175 ideeën. Er was een grote variatie aan namen. Ook werd een bepaald idee vaker genoemd. De gemeente bedankt alle inzenders voor hun bijdrage.

Wethouder Marcel Fluitman: “Mooi dat er veel suggesties zijn aangedragen voor een nieuwe naam. Daaruit blijkt dat er interesse is voor de begraafplaatsen en het crematorium. Naast de suggestie ‘Zeister Bosrust’ is  ‘Bosrust’ een aantal keer ingediend. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de suggestie Zeister Bosrust omdat daarin de gemeentenaam wordt genoemd.”

Aanleiding

De begraafplaats aan de Woudenbergseweg in Zeist omarmt de toekomst. Dat doet de begraafplaats met bouw van een kleinschalig crematorium en de herinrichting van het aulacomplex. Daarbij past ook een nieuwe naam. Een nieuwe naam geeft een meer persoonlijk karakter aan het Zeister uitvaartcentrum.

We zochten daarom naar een naam die:

  •     passend is bij de plek, de geschiedenis en/of de functie;
  •     herkenbaar is;
  •     niet te lang is;
  •     mensen goed kunnen uitspreken;
  •     een fijne uitstraling heeft.

ontwikkelingen begraafplaats