Nieuws

Nieuwe verkeerslichten voor kruising Schaerweijdelaan - Jacob van Lenneplaan

Op 23 april 2019 starten de werkzaamheden voor het plaatsen van permanente verkeerslichten op de kruising Schaerweijdelaan/Jacob van Lenneplaan. Daarmee verdwijnen de tijdelijke verkeerslichten. Om de werkzaamheden veilig en goed te kunnen uitvoeren, is het helaas noodzakelijk om de kruising af te sluiten tussen 23 april en 14 mei.

Werkzaamheden

De werkzaamheden gaan verder dan alleen het plaatsen van een nieuwe verkeersregelinstallatie. Voor een optimale doorstroming en verkeersveiligheid krijgt de Schaerweijdelaan ter hoogte van de kruising in beide richtingen uitvoegstroken voor linksafslaand verkeer. Zo kan rechtdoorgaand verkeer gescheiden worden van afslaand verkeer. Daarnaast wordt onderhoud uitgevoerd aan het asfalt van de Schaerweijdelaan.

De werkzaamheden nemen in totaal ongeveer drie weken in beslag. De gemeente wil hinder zoveel mogelijk beperken door het werk grotendeels uit te voeren in de meivakantie, wanneer er minder verkeer is. Aanpassing van de kruising kan echter niet zonder de weg af te sluiten, de gemeente vraagt dan ook begrip voor de hinder die dit met zich mee kan brengen.

Omleiding

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is doorgaand gemotoriseerd verkeer op de kruising Schaerweijdelaan/Jacob van Lenneplaan niet mogelijk. Om het asfaltonderhoud te kunnen uitvoeren wordt de Schaerweijdelaan in deze periode ook tweemaal één dag afgesloten tussen Oude Arnhemseweg en Bergweg.

Het gemotoriseerd verkeer kan tijdens de uitvoering gebruik maken van een omleiding via de noordkant van het kruispunt. De omleiding wordt met borden aangegeven. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden wel gebruik blijven maken van de kruising.

Wens van omwonenden

De aanpassing van de kruising Schaerweijdelaan/Jacob van Lenneplaan is een wens van omwonenden en andere weggebruikers. Toen de oude verkeerslichten op de kruising in 2017 aan vervanging toe waren, werd de kruising ingericht voor gebruik zonder verkeerslichten. De nieuwe situatie werd echter als beduidend minder veilig ervaren. Daarom is besloten om alsnog nieuwe verkeerslichten te plaatsen en de weg overeenkomstig aan te passen.

In maart, april en juli 2018 zijn tijdens informatieavonden varianten voor de inrichting van de kruising besproken met omwonenden en verder uitgewerkt. De inrichting die daarbij voor omwonenden de voorkeur had, gaat de gemeente nu uitvoeren.