Nieuws

Onderzoek naar de dienstverlening overheid over (leef)omgeving

Onze gemeente bereidt zich voor op de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Een goede dienstverlening - beter, sneller, gemakkelijker en eenduidiger - is een belangrijk onderdeel van deze wet. Wij vinden het belangrijk om dit onderdeel op een goede manier vorm te geven en daarvoor hebben we uw medewerking nodig. Door een korte vragenlijst in te vullen helpt u ons om de dienstverlening te verbeteren.

De eerste resultaten verwachten we na de zomervakantie. Voor het einde van het jaar wordt de rapportage, met de gegevens van alle deelnemende overheidsorganisaties, naar de 2e Kamer gestuurd.

Doe mee aan het onderzoek

ik doe mee

 • invullen vragenlijst duurt 10 minuten
 • uw deelname is anoniem
 • antwoorden zijn niet naar u terug te herleiden

Achtergrond onderzoek dienstverlening (leef)omgeving

Dit landelijke onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'. In totaal doen er 30 overheidsorganisaties mee aan het onderzoek: 20 gemeenten, 5 waterschappen en 5 omgevingsdiensten. Ook de gemeente Zeist doet mee.

Resultaten onderzoek nuttig voor verbeteren dienstverlening

Door nu dit onderzoek te doen, krijgen wij (maar ook andere overheidsorganisaties) beter zicht op hoe u onze dienstverlening ervaart. en waar wij dus bij de invoering van de Omgevingswet goed op moeten gaan letten. Daarnaast kunnen wij de informatie gebruiken om nu al verbeteringen door te voeren in onze dienstverlening aan u. Tenslotte kunnen we de resultaten van andere overheidsdiensten misschien gebruiken om van te leren.

Toelichting kernbegrippen 'dienstverlening' en 'leefomgeving'

Met 'dienstverlening' bedoelen we alles waarbij u contact heeft met de overheid. Dit onderzoek richt zich met name op burgers, bedrijven en tussenpersonen die iets willen regelen bij de overheid, zoals een vergunning of het doen van een melding. Alle contacten die u heeft binnen dit proces noemen we 'dienstverlening'. Die contacten kunnen bijvoorbeeld op de volgende manieren lopen:

 • website
 • telefoon
 • e-mail
 • persoonlijke afspraak

Met '(leef)omgeving' bedoelen we alles in de omgeving waarvoor u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Hierbij gaat het vooral over de thema's:

 • bouwen en wonen
 • milieu
 • water
 • omgeving (zoals omgevingsvergunning voor bedrijven)

Toezicht en handhaving valt buiten dit onderzoek. Ook 'simpele activiteiten', zoals het doen van een melding openbare ruimte, vallen buiten dit onderzoek.

Onderzoekers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en het Center for eGovernment Studies.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met dr. Willem Pieterson, telefonisch via 053-4894819 of per e-mail via willem@pieterson.com.