Nieuws

Uitspraak rechtbank over verkeersplan Centrum

Op 3 juli heeft de rechtbank uitspraak gedaan over het verkeersplan Centrum. Gelijktijdig heeft de rechtbank ook uitspraak gedaan over een beroep dat was ingesteld tegen het wijkverkeersplan Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark. De gemeente Zeist gaat de komende periode beide uitspraken nader bestuderen.

Uitspraak verkeersplan Centrum

Het verkeersplan Centrum voorziet in een aantal verkeersmaatregelen (zoals het afsluiten van diverse wegen binnen het centrum), die moeten leiden tot een gezond en gastvrij centrum met meer ruimte voor groen. De rechtbank heeft alle ingestelde beroepen ongegrond verklaard en daarmee de gemeente in het gelijk gesteld.

Uitspraak wijkverkeersplan Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark

De rechtbank heeft ook uitspraak gedaan over een beroep dat was ingesteld tegen het wijkverkeersplan Lyceumkwartier-Zuid & Wilhelminapark. Dit wijkverkeersplan is er op gericht om ongewenste neveneffecten van het verkeersplan Centrum in beide wijken zoveel als mogelijk tegen te gaan. Het beroep is ongegrond verklaard, op één onderdeel na.

De rechtbank heeft het besluit om eenrichtingsverkeer in te stellen op de Professor Lorentzlaan, tussen de Boslaan en Fransen van der Puttelaan, wel in tact gelaten, maar niet de bijbehorende uitzondering voor bestemmingsverkeer. Deze uitzondering was er op gericht om een deel van het Wilhelminapark optimaal bereikbaar te houden vanuit noordoostelijke richting. 

Meer informatie

verkeersmaatregelen centrumvisie Zeist

project 'Centrum Zeist vernieuwt'