Nieuws

Website online voor ideeën over goed leven in Zeist

Inwoners kunnen hun ideeën voor een goed leven in de gemeente vanaf heden delen via maaltijdvanzeist.nl. Die website maakt onderdeel uit van ‘de Maaltijd van Zeist’.

De Maaltijd van Zeist

Onze gemeente organiseert de Maaltijd van Zeist om met inwoners in gesprek te gaan over wat er nodig is om met elkaar goed te kunnen leven in Austerlitz, Bosch en Duin, Huis ter Heide, Den Dolder en Zeist. Waar moeten we als gemeente en samenleving de tanden in zetten? En hoe doen we dat dan? Dat soort vragen gaat de gemeente haar inwoners stellen.

In gesprek over 10 thema's

Op de site kunnen inwoners hun ideeën plaatsen en met elkaar in gesprek, aan de hand van tien thema’s. Het gaat om vragen als:

  • Hoe zorgen we voor kwetsbare inwoners?
  • Hoe zorgen we voor wijken waar mensen elkaar kennen en samen activiteiten organiseren?
  • Hoe kunnen we aan onze energievraag voldoen met duurzame energie?
  • Hoe versterken we de veiligheid in onze buurten?
  • Hoe zorgen we dat iedereen kan meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld via werk?
  • Hoe moeten we omgaan met de toename van het autoverkeer?

En zo zijn er nog veel meer vragen.

Week van de Maaltijd

Met de lancering van de website start de promotiecampagne van de Maaltijd van Zeist. De maaltijd is immers de plek waar vaak goede gesprekken worden gevoerd. De week van de Maaltijd van Zeist is van 1 tot en met 6 oktober. Gemeenteraadsleden en ambtenaren zijn dan te vinden op vele plekken en bijeenkomsten in de gemeente, om het gesprek met inwoners aan te gaan.

Ze komen bij u langs

Zij komen bijvoorbeeld langs in de sportkantine, tijdens de vergadering van de wijkvereniging of gewoon op straat. Ze schuiven aan, stellen vragen en luisteren naar wat de inwoners willen delen. De informatie wordt vastgelegd in een zogeheten ‘Receptenboek’. Dat boek met recepten voor de komende jaren, wordt behandeld in de gemeenteraad. Die bekijkt welke ideeën ze met voorrang wil uitvoeren en welk budget of andere middelen daarvoor nodig zijn.

Ieder jaar herhaalt de gemeente de Maaltijd van Zeist, om te toetsen of nog steeds de goede dingen worden gedaan voor een goed leven in Zeist.