Aanvragen steunpakket verlengd tot en met 30 september

Twintig sport- en cultuurorganisaties in Zeist hebben inmiddels een aanvraag ingediend voor het steunpakket dat de gemeente Zeist in het leven heeft geroepen. Met het steunpakket wil de gemeente met name sport- en cultuurorganisaties door de coronatijd heen helpen. Deze organisaties spelen een essentiële rol in de samenleving, maar hebben het zwaar door soms sterk teruglopende inkomsten. Het college van burgemeester en wethouders heeft recent besloten de termijn voor het aanvragen van het steunpakket te verlengen tot en met 30 september. Het steunpakket kan deels uit een gift en deels uit een lening bestaan.

Steunpakket aanvragen

Adviescommissie ingesteld

Om besluiten over steunpakketaanvragen zo onafhankelijk mogelijk te laten zijn, heeft het college besloten tot het instellen van een adviescommissie met drie leden. Deze commissie adviseert het college over de grotere en vaak complexere steunaanvragen (groter dan 20.000 euro). De aanvragen tot en met 20.000 euro, worden behandeld door ambtenaren van de gemeente. De commissie kijkt bij aanvragen tot 20.000 euro wel mee, en als het advies van de commissie afwijkt van dat van de ambtenaren, dan wordt het college van B&W gevraagd de knoop door te hakken.

Diep spoor

Gert-Jan van der Vossen is voorzitter van de commissie en in het dagelijks leven onder meer managing partner van Holland Consulting Group en voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting DOEN. Over het belang van het steunpakket zegt hij: “het is overduidelijk dat de Coronacrisis een diep spoor van vernieling trekt in sportorganisaties en cultuurorganisaties. Dat de gemeente Zeist zich dat aantrekt en dit steunpakket heeft ingericht vind ik prachtig. De andere twee commissieleden en ik leveren aan de goede uitvoering van dat pakket graag een bijdrage.”

De overige commissieleden zijn Deirdre Carasso, directeur Stedelijk Museum Schiedam, en Artie Ramsodit, onder meer strateeg en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.