Adviseer de gemeenteraad over 3 belangrijke keuzes voor de toekomst

Om te zorgen dat het leven in Zeist goed is en blijft, maakt de gemeente beleid. Van lange termijnvisie naar steeds concretere plannen. Binnenkort besluit de raad over 3 raadsvoorstellen die belangrijk zijn voor een groot aantal ontwikkelingen en plannen.

Wij vragen u hierbij om uw hulp, wat vindt u van deze plannen?

Inspraak Ronde Tafel raad

Tijdens een Ronde Tafel luistert de raad naar advies van inwoners en organisaties. Ook stelt de raad vragen aan de verantwoordelijke wethouder. Daarna stellen zij hun standpunt vast en volgt besluitvorming (na een Debat). Overigens zijn inwoners en organisaties al op verschillende manieren betrokken bij het maken van de 3 voorstellen.

Planning

 • Ronde Tafel – op donderdag 17 en 24 september om 20.00 uur
 • Besluit – raadsvergadering van 6 oktober

Wilt u inspreken?

 • Bedenk wat u de raadsleden wilt vertellen – mondeling in 3 minuten en/of schriftelijk
 • Meld u aan per e-mail via raadsgriffie@zeist.nl of bel telefoonnummer 14 030 en geef aan over welke voorstellen u wilt inspreken
 • U ontvangt een bevestiging met datum, tijd en een link naar de videovergadering.

Heeft u vragen of hulp nodig? De griffie helpt en adviseert u graag.

1. Propositie van Zeist

De propositie van Zeist beschrijft kansen voor ontwikkelingen in Zeist, waarbij onze kernwaarden blijven behouden. Denk aan ons (monumentale) groen en de dorpse waarden met stadse houding.

Kijkend naar de toekomst ziet de gemeente 11 ontwikkelkansen. Waaronder:

 • Diversiteit in woningbouw
 • Natuurbehoud
 • Klimaatbestendigheid
 • Duurzame mobiliteit en energie
 • Hoogwaardig openbaar vervoer en fietsroutes

Ook geeft de propositie 9 mogelijkheden of plekken die passen bij de ontwikkelkansen. Het gaat hierbij nog niet om concrete projecten.

Hier vindt u alle raadsstukken over de propositie van Zeist.

2. Contour Ruimtelijk Economische Perspectief (REP)

16 Gemeenten (waaronder Zeist) maken een gezamenlijke visie op het gebruik en inrichting van de ruimte. Het schetst waar gemeenten:

 • woningen kunnen bouwen,
 • nieuwe bedrijvenlocaties kunnen realiseren,
 • waar duurzame energie opgewekt kan worden en
 • waar we moeten investeren in mobiliteit en groen.

De Contour REP is een stap in het vormgeven van de toekomst van Zeist. De komende tijd zijn de propositie en de REP dan ook de basis voor het uitwerken of aanpassen van diverse visies, zoals bijvoorbeeld de woonvisie of omgevingsvisie.

Hier vindt u alle raadsstukken over de Contour Ruimtelijk Economische Perspectief.

3. Duurzame opwek elektriciteit – Beleidsvisie zonnevelden

Dit voorstel is een uitwerking van het gemeentelijk besluit in 2019 om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarbij hoort dat we in 2030 op ons eigen grondgebied 466 TJ (Tera Joule) duurzame elektriciteit opwekken. Zonne-energie en windenergie zijn bewezen duurzame technieken. Het meest kansrijke gebied voor zonnevelden en windmolens lijkt het gebied tussen de A12 en het spoor.

Lees meer over zonnevelden en windmolens – de bijdrage van Zeist.

Hier vindt u alle raadsstukken over duurzame opwek elektriciteit.