Asfalt op bepaalde wegen krijgt aandacht

Goede wegen en fietspaden, dat vindt de gemeente belangrijk. We willen met goede fietspaden het fietsen stimuleren. De verbetering van wegen en (fiets)paden draagt bij aan een goede bereikbaarheid, verbetering van de doorstroming en de veiligheid voor verkeersdeelnemers. Onderhoud van de wegen is noodzakelijk, dan kunnen de wegen langer mee en blijft het rijden op de wegen voor gemotoriseerd verkeer maar ook voor fietsers aangenaam.

Nieuwe asfaltdeklagen

Komende maanden september tot december 2018 worden er een aantal asfaltdeklagen aangepakt. Een deklaag is de bovenste laag asfalt. Als die laag versleten is, scheuren of gaten bevat wordt deze laag vervangen.

De bovenste laag asfalt van een paar centimeter wordt weggefreesd en afgevoerd naar de asfaltcentrale waar het wordt verwerkt in nieuw asfalt. Op het geribbelde oppervlak dat hierna ontstaat wordt een kleefmiddel gespoten waarna een nieuwe laag asfalt wordt aangebracht door een asfaltmachine. Hierna wordt het asfalt verdicht en vlak gemaakt door een wals. Ook eventuele belijning en andere markering kan daarna worden aangebracht.

Overlast werkzaamheden

Wat merkt u van de wegwerkzaamheden? Dat hangt ervan af. De overlast van deze werkzaamheden kan bestaan uit tijdelijk wat herrie van freesmachine en asfaltmachine. Soms is er een afzetting waardoor de weg nog wel te gebruiken is maar soms moet een weg worden afgesloten voor een paar dagen en moet u dan omrijden.

Omwonenden

Woont u aan een weg waar we aan de slag gaan, dan ontvangt u voorafgaand aan de start van werkzaamheden een brief met informatie.

Straten waar het asfaltonderhoud plaatsvindt:

  • Dalweg vanaf Bergweg tot aan de Berkenlaan van 3 tot 27 september 2018
  • Parallelwegen Oranje Nassaulaan tussen Arnhemse Bovenweg en Marijkelaan: 10 tot 25 september 2018
  • Traayweg en De Dreef: start september tot 16 november 2018
  • Bunsinglaan vanaf Driebergseweg tot brug: rond december 2018 nieuwe asfaltdeklaag en in 2019 nieuwe slijtlaag
  • Fietspaden Traayweg: medio september tot november 2018