Gemengd wonen in woonproject Seyster Veste

Hoe is het om onder één dak samen te wonen met reguliere huurders én kwetsbare bewoners? De bewoners van Seyster Veste maken deel uit van een gemengd woonproject. Onder de noemer ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’, ontwikkelde Woongoed Zeist dit plan tot 32 sociale huurappartementen. Eind maart werden die opgeleverd.

Versnellingsopgave

De gemeente maakte het project mogelijk door de versnellingsopgave. Een aanpak om sneller betaalbare woningruimte te realiseren. Verder draagt deze bijzondere woonvorm in Zeist er aan bij dat iedereen mee kan doen. De helft van de appartementen in Seyster Veste is bestemd voor bewoners die binnenkomen via de Tussenvoorziening. Dat is een organisatie die kwetsbare deelnemers begeleidt, om op eigen benen te staan. De andere helft is voor reguliere bewoners.

Wonen in Seyster Veste

Alle 32 appartementen zijn inmiddels bewoond. De meeste bewoners zijn alleenstaand, de gemiddelde leeftijd is rond eind 20. De Seyster Veste kent 3 bewonerscommissies. Zo is er een activiteitencommissie, die bijvoorbeeld koffiemomenten of een barbecue organiseert. Daarnaast is er een toelatingscommissie voor reguliere huurders. Tot slot is er een bestuur om praktische zaken te regelen, zoals geld voor gemeenschappelijke uitgaven.