Onderzoek in de grond naar aardwarmte

In de periode van half augustus tot half september vindt in Zeist-Zuid onderzoek plaats in de grond naar aardwarmte. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief aan huis. Het is een verkennend onderzoek. Er wordt dus geen aardwarmte gewonnen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is opdrachtgever.

Locatie van het 'SCAN'-onderzoek
Locatie van het 'SCAN'-onderzoek

Geluidsgolven

Het zogeheten ‘SCAN’-onderzoek gebeurt op een lijn die loopt van Utrecht Science Park, door het open gebied richting de A12 bij Odijk. Vanaf daar buigt de lijn naar het noordoosten, richting Odijkerweg. Bij het onderzoek worden geluidsgolven de grond in gestuurd, om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in beeld te brengen. Wanneer de geluidsgolven de grond in gaan, kan in de directe omgeving een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij zijn mogelijk ook lichte trillingen te voelen, alsof er een vrachtwagen voorbij rijdt. Het onderzoek maakt deel uit van een landelijk onderzoek, om nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is.

Veilig en verantwoord

Dit onderzoek en deze werkwijze volgen op een eerder onderzoek dat begin dit jaar is uitgevoerd tussen Utrecht en Almere. Er is toen geen schade of overlast gemeld. Dergelijk onderzoek wordt in Nederland al decennia veilig en succesvol toegepast. Als toezichthouder verleent Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hiervoor de vergunning. Ook controleert SodM of het onderzoek veilig wordt uitgevoerd.

Onderzoek aardwarmte

Als onderdeel van de energietransitie ziet de rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze gebouwen te verwarmen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland is echter weinig bekend over de ondergrond. De rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen. Dat onderzoek draagt de naam SCAN en wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

In het najaar wordt wederom vergelijkbaar onderzoek gedaan, dan in het noorden van Zeist. Daarover volgt nog informatie.