Open brief van burgemeester Koos Janssen

Burgemeester Koos Janssen
Burgemeester Koos Janssen

Beste inwoners en ondernemers,

We leven met elkaar in een uitzonderlijke tijd. Wat is er veel gebeurd de afgelopen maanden. De ervaringen zijn intensief en verschillen voor elk mens. Ook in tijdsbeleving wijken de ervaringen van elkaar af. Er is verdriet. Mensen zijn ziek geworden, mensen zijn overleden. Medewerkers en vrijwilligers in de zorg hebben keihard gewerkt om van betekenis te zijn voor mensen. Gedurende een aanzienlijke tijd hebben mensen elkaar niet ‘live’ kunnen zien. Ondernemers hebben het moeilijk. Er zijn zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf. Mensen verloren hun baan. Iedereen is geraakt door de crisis. De mate waarin, verschilt.

Tegelijkertijd zijn we vooruitgekomen. Deze coronatijd zorgt voor nieuwe contacten en een gevoel van saamhorigheid. Voor nieuwe mogelijkheden en veel inspiratie. Denk aan online onderwijs, digitalisering van bezoekersregistraties, livestream concerten en kerkdiensten, bewegingslessen op afstand voor ouderen in verzorgingshuizen. Denk aan alternatieven voor bezoekjes aan opa’s en oma’s of patiënten in verpleeghuizen, zoals stoepkrijttekeningen voor de deur, beeldbellen en ontelbare ansichtkaartjes.

De leden van B&W en de gemeenteraad hebben de afgelopen periode veel mensen gesproken. Er is een grote creativiteit en (veer)kracht in de samenleving. En er zijn ook frustraties als gevolg van de coronamaatregelen. Organisaties, ondernemers en gemeente staan daardoor soms voor ingewikkelde dilemma’s.

Samen moeten we er alles aan doen om verspreiding van het virus te voorkomen. Met elkaar hebben we de afgelopen maanden een geweldige inspanning geleverd. Daar wil ik grote waardering en dankbaarheid voor uitspreken. De piek aan besmettingen is voorbij, de verspreiding van het virus is op dit moment onder controle.

De komende zomerperiode is er meer mogelijk. De regels worden versoepeld. We krijgen meer bewegingsruimte. Tegelijkertijd leven we nog steeds in een bijzondere tijd. Het coronavirus is zeker niet verdwenen. Daarom blijft het nodig dat we ons houden aan de algemene basisregels voor binnen en buiten. Zodat we vooruit blijven gaan, net zoals de afgelopen maanden.

We moeten dus alert en waakzaam blijven. Daar is nog een lange adem voor nodig. Het vraagt een grote verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Vanuit de gemeente blijven we begeleiden, beantwoorden we hulpvragen en houden we toezicht. Soms moeten onze buitengewoon opsporingsambtenaren en de politie handhaven. Het doel blijft om, iedere dag opnieuw, bij te dragen aan de gezondheid van ons allemaal.

Naast het zorgen voor onze gezondheid is er een groot verlangen naar vrijheid en ‘het gewone leven’. Dat is menselijk en begrijpelijk. Het vraagt begrip en verdraagzaamheid naar elkaar om hier samen een weg in te vinden. Ik hoop dat we de saamhorigheid van de afgelopen vier maanden meenemen naar de toekomst. Dat we elkaar de ruimte geven en naar elkaar om blijven zien.

Van harte wens ik u een goede zomertijd. Thuis, in de directe omgeving of misschien iets verder weg.

We blijven in verbinding. Pas goed op uzelf en op elkaar.

Met hartelijke groet,

Koos Janssen
Burgemeester van Zeist