Plannen voor sportparken Dijnselburg en Noordweg naar gemeenteraad

De gemeente Zeist wil de sportparken Dijnselburg en Noordweg opknappen en opnieuw inrichten. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met de plannen voor de sportparken. De gemeenteraad neemt naar verwachting op 10 november een besluit over dit onderdeel van het masterplan buitensportaccommodaties.

Verbetering accommodaties

De gemeente werkt samen met de sportverenigingen aan het verbeteren van de accommodaties. Zo worden er nieuwe velden aangelegd, kleedkamers en kantines vervangen en worden de velden beter verlicht. Er wordt ingezet op meer samenwerking en een enkele vereniging verhuist. Dit alles valt onder de paraplu van het masterplan buitensportaccommodaties. Eind 2019 is besloten dat een uitbreiding van sportpark Noordweg naar de andere kant van het Sportlaantje niet haalbaar is. Binnen het bestaande budget van het masterplan is daarna voor sportparken Noordweg en Dijnselburg een andere oplossing ontwikkeld.

Sportpark Noordweg

Het sportpark kent diverse knelpunten die nu met een herinrichting binnen de grenzen van het sportpark worden opgelost. Het plan is om de velden iets te verschuiven en te renoveren. Ook het clubgebouw wordt aangepakt en meteen verduurzaamd. De groenstructuren, het parkeren en de routing naar de velden wordt verbeterd en er komt een nieuw sportplein en beweegplein waar ook de buurt gebruik van kan maken.

Sportpark Dijnselburg

Voetbalvereniging SV Zeist is al op sportpark Dijnselburg gehuisvest. Honk- en softbalvereniging HSV Phoenix komt mogelijk ook naar deze locatie. Voor deze verhuizing is een andere inrichting nodig en hiervoor is een ontwerp gemaakt. Het sportpark krijgt een open karakter en blijft het toegankelijk voor de buurt. Het ontwerp wordt gerealiseerd binnen de contouren van de bestaande bestemming sport en recreatie.