Proef omgekeerd afval inzamelen van start

De RMN is in opdracht van gemeente Zeist op 6 juni gestart met een proef rond omgekeerd afval inzamelen in een wijk van Zeist. Het gaat grofweg om het gebied tussen Schaerweijdelaan, Oude Arnhemseweg, Jacob van Lenneplaan, Bergweg en de Voorheuvel (met uitzondering van woningen die nu geen minicontainers hebben voor restafval). De bewoners die deel uitmaken van de proefwijk, hebben hierover een brief ontvangen.

Het draait in de proef om het zogeheten ‘omgekeerd inzamelen’. Wethouder Roy Luca: “Daarbij is het basisidee dat we afval in principe opnieuw kunnen gebruiken, als we het goed scheiden. Er blijft dan maar een kleine hoeveelheid restafval over, dat verbrand moet worden. Dus hergebruik van afval is het uitgangspunt, en niet wéggooien.”

In de Zeister proefwijk hebben de bewoners relatief kleine tuinen en dus beperkt ruimte voor minicontainers (ook wel: kliko’s). Bij hen wordt hun minicontainer voor restafval omgeruild voor een minicontainer voor Plastic, Metaal en Drankverpakkingen (PMD). Hun restafval kunnen ze daarna kwijt in één van de vijf ondergrondse containers die in de wijk worden geplaatst.

In Soest en IJsselstein zijn proeven gehouden in wijken met ruimere tuinen. Die bewoners kregen een PMD-minicontainer én behielden hun minicontainer voor restafval.

Gemeenteraad besluit

De gemeenteraad besloot in 2016 tot het houden van deze proef rond omgekeerd inzamelen. Doel: onderzoeken hoe deze manier van afval scheiden en inzamelen in de praktijk uitpakt. In de eerste maanden van 2018 wordt deze proef geëvalueerd. Op grond van de evaluatie van deze proef en de proeven uit Soest en IJsselstein, besluit de raad over het wel of niet gemeentebreed invoeren van het omgekeerd inzamelen. Naar verwachting valt dat besluit rond de zomer van 2018.

Meer scheiden kan heel goed

Luca: “Zeistenaren scheiden al jaren afval. Dat gaat steeds beter, maar we moeten nog een flinke stap maken om het afvalprobleem serieus te verkleinen en onze doelstelling te halen. En meer afval scheiden kán ook heel goed.” Uit analyse van het Zeister afval blijkt dat 75% van wat we nu nog weggooien als restafval, heel goed opnieuw is te gebruiken. Van steeds meer afval kunnen nieuwe grondstoffen en producten gemaakt worden als het gescheiden wordt aangeleverd bij afvalverwerkingsbedrijven.

Luca: “Dat is beter voor het milieu én goedkoper dan het verbranden van restafval. Ik begrijp dat het voor mensen die meedoen aan de proef best even wennen zal zijn. Maar in andere gemeenten zien we dat er – na een wenperiode - prachtige resultaten worden behaald. We horen van inwoners die nu al PMD apart inzamelen via PMD-zakken, dat ze opvallend weinig restafval overhouden.”

Afvalcoach en bewonerspanel

Tijdens de proef is een afvalcoach beschikbaar voor vragen en suggesties van bewoners. De afvalcoach denkt ook mee over oplossingen voor problemen waar bewoners tegenaan lopen. U kunt contact opnemen met de afvalcoach via RMN: telefoon 0900-6039222 of mail info@rmn.nl.

Ook houdt de gemeente tijdens de proef contact met een bewonerspanel, om te horen wat de ervaringen in de proef zijn. U kunt zich daarvoor aanmelden bij RMN.

Meer informatie

Een lijst met vragen en antwoorden kunt u vinden op www.rmn.nl. Als u inlogt met uw postcode en huisnummer, komt u bij de lijst terecht.