Reconstructie pad achter Nepveulaan en Dijnselweg

Van half maart tot begin mei knappen we het pad op achter de Nepveulaan met de ingang op de Dijnselweg. De bestaande puinverharding wordt opgeknapt door de aanleg van straatstenen. Om de veiligheid te vergroten worden er bij de 2 steegjes naar de Nepveulaan ook 2 drempels aangelegd. De steegjes zelf herstraten we met tegels.

Ontwerp

Ontwerp reconstructie pad (PDF; 600kB)

Voetpad achter gymzaal

Er komt een nieuw voetpad bij de sporthal die de Javalaan met het pad zal verbinden. Op dit moment is daar nog geen pad.

Voetpad achter Javalaan

Ook het pad achter de woningen van de Javalaan wordt bestraat. Zo krijgt het geheel een uniforme uitstraling.

Opknappen groen

Het huidige groen knappen we op door het te snoeien en nieuwe planten aan te planten. Op veel plekken ligt rommel tussen het groen. Dat wordt allemaal opgeruimd. Door grasbetontegels te gebruiken wordt het regenwater niet afgevoerd maar zakt het weer in de berm.

Samenwerking

Alle partijen die te maken hebben met het Waterwingebied zijn voor dit project opgezocht.  Ook werken we samen met Stichting Woongoed Zeist.