Rijk en regio samen aan de slag in Overvecht, Batau en Vollenhove

Met een impuls van 30 miljoen euro geven rijk en regio samen invulling aan de ambitie om het toekomstperspectief voor de bewoners in verschillende wijken te verbeteren. Het gaat om de wijken Overvecht (Utrecht), Batau (Nieuwegein) en Vollenhove (Zeist). Het rijk, de provincie Utrecht en de 3 gemeenten sloten hiervoor een Regio Deal. Nu er een akkoord is op de financiering en de nadere invulling van de wijkaanpakken, kan de regio van start met de uitvoering.

Toekomstperspectief voor bewoners

Met de deal krijgen de wijkaanpakken Samen voor Overvecht, Betere Buurten (Batau) en Vollenhove Vooruit een stevige impuls. Juist in deze tijd, met de effecten van de coronacrisis, is het belangrijk te investeren in toekomstperspectief voor bewoners. De deal helpt daarbij op een manier die past bij de mensen die werken en wonen in de wijk. Over de hele linie worden de leefbaarheid, de veerkracht en het perspectief verbeterd. Dit gebeurt door aan te sluiten op lokale initiatieven. Op het gebied van wonen wordt aangesloten bij de Woondeal regio Utrecht.

De Regio Deal is een partnerschap waar rijk (15 miljoen) en provincie (3,6 miljoen) allebei financieel aan bijdragen. De rest van het geld komt van de 3 gemeenten. De regiopartners zijn blij met de deal en kijken uit naar de samenwerking. De wijkaanpakken leveren lessen en ervaringen op voor zowel de partners, alsook voor andere gemeenten in Nederland. De provincie Utrecht speelt een belangrijke rol bij het delen van deze kennis.

Vollenhove Vooruit

In Zeist investeren het rijk en de provincie samen 2,6 miljoen euro extra in de wijkaanpak Vollenhove Vooruit. Dat geld komt bovenop de 3 miljoen euro die de gemeenteraad begin dit jaar beschikbaar heeft gesteld voor Vollenhove Vooruit.

De volgende activiteiten binnen Vollenhove Vooruit zijn dit jaar gestart:

  • Inzet van extra mensen ter ondersteuning voor bewoners van de L-flat en om waar nodig hulp te bieden tijdens de renovatie van de flat.
  • De ambities vertalen naar een actieplan, om samen met de bewoners de kansen te kunnen verzilveren.
  • Voorbereidingen voor een vernieuwde ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners op begane grond van de Torenflat.
  • Voorbereidingen voor een gebiedsvisie die buurtbewoners en professionals die actief zijn in de wijk samen gaan maken.