Verkeersonderzoek centrum Zeist: meting in gewenningsperiode

Op 28 januari gingen diverse verkeersmaatregelen in voor het centrum van Zeist. Hierdoor krijgen bezoekers en fietsers meer ruimte in het centrum. Dit is onderdeel van het centrumplan. Om het effect van die maatregelen te kunnen meten voeren we diverse metingen uit. Daarom vinden er vanaf maandag 8 april gedurende twee weken verkeerstellingen plaats in en rond het centrum van Zeist. De telapparaten worden op vrijdag 5 april geplaatst. Ook vindt er op dinsdag 9, vrijdag 12 en zaterdag 13 april een meting plaats van de parkeerdruk.

De metingen voeren we uit op een aantal strategische plekken in en rond het centrum. Op 42 plekken wordt het gemotoriseerd verkeer (pdf; 252kB) geteld. Op 17 plekken wordt het fietsverkeer (pdf; 250kB) geteld.

Conclusies naar aanleiding van de verkeersmetingen

De verkeersmetingen in april vinden plaats tijdens de gewenningsperiode. De volgende meting voeren we uit in september, als de situatie is genormaliseerd. Op basis van de uitkomsten in september nemen we, als dat nodig is, aanvullende maatregelen. De resultaten van de meting in april nemen we mee in die overweging. De data van de aprilmeting zorgen voor een betrouwbaarder beeld in september en helpen om de data beter te kunnen interpreteren.

In onze overweging tot het al dan niet komen tot aanvullende maatregelen nemen we mee:

  • de verkeerstellingen;
  • de informatie die we uit de verkeerslichten kunnen halen;
  • de reacties van inwoners;
  • eventuele verschuivingen in het gebruik van de parkeervoorzieningen.

Mocht het college eventueel besluiten tot aanvullende maatregelen, dan gebeurt dat in overleg met participanten.

Achtergrond

Op 28 januari werden de verkeersroutes in het centrum van Zeist gewijzigd. Het duurt even voordat we het effect van die maatregelen kunnen meten. Pas in de zomer is de situatie genormaliseerd. Echter, de zomerperiode geeft geen representatief beeld bij een verkeersmeting. Daarom kunnen we niet eerder dan in september een representatieve meting uitvoeren.

De nieuwe verkeerssituatie heeft echter de nodige onrust veroorzaakt bij ondernemers en inwoners. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een extra verkeersmeting uit te voeren, in het voorjaar tijdens de gewenningsperiode.