Zeist stapt over naar omgekeerd inzamelen

De gemeenteraad van Zeist heeft besloten het zogeheten ‘omgekeerd inzamelen’ in te voeren in Zeist. Dat betekent, dat ongeveer 40% van de Zeister huishoudens een vierde kliko (ook wel: minicontainer) krijgt. Deze is voor plastic, metaal en drankverpakkingen (pmd).

Bij ongeveer 20% van de huishoudens wordt de grijze kliko voor restafval ingeruild voor een pmd-kliko. Restafval brengen zij naar een ondergrondse container in de buurt.

De overige 40% van de huishoudens bevinden zich in flats en appartementengebouwen. Daar worden in 2019 en 2020 extra verzamelcontainers geplaatst, zodat ook bewoners van hoogbouw beter afval kunnen scheiden.

Verwachting: 35% minder restafval

Op dit moment is de hoeveelheid restafval per persoon per jaar in de gemeente ongeveer 200 kilo. Naar verwachting wordt dat ongeveer 135 kilo nadat het omgekeerd inzamelen is ingevoerd. De gemeenteraad heeft als doelstelling om in 2020 de hoeveelheid restafval per persoon per jaar terug te brengen tot 100 kilo.

Wie, wat, wanneer

De gemeente gaat nu aan de slag met een plan waaruit duidelijk wordt in welke wijken de bewoners een vierde kliko krijgen en in welke wijken de kliko voor restafval verdwijnt, in ruil voor ondergrondse containers voor restafval. Ook wordt dan duidelijk wanneer dit wordt ingevoerd. Dit plan is naar verwachting voor juli 2019 klaar. Wanneer het plan wordt uitgevoerd is nu nog niet te zeggen.

In wijken waar de tuinen ruim zijn, krijgen de bewoners een vierde kliko voor pmd. Wijken met voornamelijk kleine tuinen krijgen een verzamelcontainer voor restafval in de buurt, op maximaal 250 meter loopafstand. Zij houden een kliko voor gft en papier en de kliko voor restafval wordt vervangen door een pmd-kliko.

Hoogbouw

Bij flats en appartementengebouwen plaatst RMN in 2020 verzamelcontainers voor pmd en gft. Op een aantal plekken waar restafvalcontainers nu nog bovengronds staan, worden ze ondergronds geplaatst. Ook plaatst RMN op een extra aantal plekken verzamelcontainers voor glas, papier en textiel.

Bij hoogbouw waar geen ruimte is voor ondergrondse containers, en bij hoogbouw waar het aantal huishoudens te klein is voor ondergrondse containers, zorgen gemeente en RMN voor een maatwerkoplossing. Uiteindelijk moeten alle bewoners van hoogbouw (ongeveer 40% van de huishoudens in Zeist) goed afval kunnen scheiden.

Luierinzameling

De gemeente gaat het ook mogelijk maken om luiers en incontinentiemateriaal gescheiden aan te leveren. Dit zal gaan via een aantal inzamelpunten in Zeist, bijvoorbeeld bij kinderdagverblijven. Ook komen er inzamelstations bij 10 winkelcentra voor batterijen, mobieltjes, kleine apparaten en dergelijke.