Inwoners en ondernemers aan het woord

Wat leeft er onder inwoners en ondernemers? U leest het hier.  

'De onschuld is hier weg': artikel door Anna van Dijk in De Groene Amsterdammer

Op 10 januari 2018 verscheen het artikel 'de onschuld is hier weg' van Anna van Dijk in de Groene Amsterdammer. Het gaat over het onveiligheidsgevoel na de moord op Anne Faber.

Lees hier het volledige artikel

Bewoner aan het woord

Dinsdag 14 november

Kanttekening bij het huiskamergesprek van 9 november door een inwoner van Den Dolder.

Eerder vertelde Floor van Dijk, bestuurder Aventurijn: “ Van de 80 patiënten hebben 40 een strafrechtelijke achtergrond. We hebben een beveiligd gebouw voor 65 mensen en een gebouw met 15 mensen die zich voorbereiden op terugkeer in de samenleving. Voor hen geldt dat door een multidisciplinair team, stap voor stap, wordt bepaald wat hun vrijheden zijn. Die worden voorgelegd aan de gevangenisdirecteur of reclassering en die geeft al dan niet toestemming. Dat kan niet zomaar worden teruggedraaid.”

In het verslag van het huiskamergesprek lees ik nog steeds niets over de 15 cliënten die aan het resocialiseren zijn in de kleine gemeenschap Den Dolder en of dat voor de dorpsbewoners wenselijk is. Vanuit dat bewoners-perspectief wordt niet gekeken. Uitgangspunt lijkt te zijn dat de justitie- en Aventurijnregels dat toelaten.

Laten we het eens anders formuleren: Hoe kunnen we resocialisatie minder laten drukken op de kleine gemeenschap in Den Dolder? Suggesties:

 • Er wordt pas geresocialiseerd als cliënten een familie- of sociaal netwerk hebben om op terug te vallen
 • Bij resocialisatie worden cliënten begeleid naar en van het station, of in Amersfoort of  Bilthoven afgezet
 • Cliënten worden niet gelijktijdig “vrijgelaten”
 • Er wordt hen verboden in het dorp te blijven rondhangen
 • Er wordt gecontroleerd of zij in hun sociale netwerk elders zijn
 • Zij worden voorzien van een enkelband
 • Handhaaf beveiliging stationsgebied in de avond
 • Sleutelfiguren in het dorp hebben weet van de vrijlating, w.o. burgemeester/politie
 • Blijvend verscherpt toezicht op drugshandel, ook Fornhese- en Elandgebied

Fijn dat extra bewaking tot half januari staat gepland. En daarna? Den Dolder is benieuwd naar structurele maatregelen die Aventurijn zelf kan bedenken. Horen we die ook?

Huiskamergesprek 9 november

Mevrouw van Amerongen, buurtbewoner

“Ik ben blij met de beveiliging die ik zie in het dorp. Dat geeft een veiliger gevoel. Ik zeg: volhouden en doorgaan. Ik zie minder hanggedrag bij Albert Heijn; bij het station wordt nog wel steeds alcohol gedronken. Ik vraag me ook af of de overlast zich nu naar andere plekken verplaatst.”

Rob Zee, belangenvereniging Den Dolder

“Het huiskamergesprek is een nuttig overleg. Wel jammer dat het maar een klein groepje bereikt. We willen natuurlijk dat er meer mensen worden geïnformeerd. Gelukkig zijn er wel al wat zaken zichtbaar van maatregelen die getroffen zijn, zoals meer beveiliging op straat. Ik hoop dat ik over de antwoorden op de vragen van onze belangenvereniging nog verder kan praten met Altrecht-Aventurijn, want sommige antwoorden behoeven nadere toelichting. “

Jan Dirk Bogerd, teamchef politie

“Wat we hier doen, vind ik heel bijzonder. We doen het in gezamenlijkheid, zonder vingerwijzen. Ik roep iedereen op om mee blijven te denken hoe we het met elkaar nóg beter kunnen doen.”

Bewoners aan het woord

Wijkmanager Den Dolder aan het praten met een inwoner zittend in 2 stoelen voor de buurtmobiel.
Wijkmanager Den Dolder in gesprek met inwoners_foto Mel Boas

Zaterdag 21 oktober 2017

 • Edith

“Weet je wat ik nou zo vreselijk vind? Zo vreselijk dat ik dáár een stuk over in de krant zou willen. Laat ik voor stellen, ik vind het verschrikkelijk. Maar ik maak mij druk om welbewuste mensen die tijdens het rijden op hun telefoon kijken en appen. Daar gebeuren heel veel ongelukken mee. Hoe vaak gebeurt dit nou? Dit is een heel vervelend incident. Mijn schoondochter heeft ook in een kliniek gewerkt en in iedere kliniek kun je drugs kopen. Waar is de nuchterheid van mensen gebleven? Er is altijd een risico! We moeten toch ook leven, ze zitten hier al 100 jaar.”

 • Kees

“Zolang als ik leef dus al 60 jaar is er veel ophef over de kliniek. Het is dat ik de petitie niet 66x mocht invullen anders had ik het gedaan. Ik vind dat die gasten weg moeten, de zware delinquenten. Reinaerde en de mensen die daar wonen met een geestelijke handicap mogen direct allemaal terug komen. Maar die zware gasten flikkeren alles van zich af hier in het dorp. En misschien lopen hier nog wel meer gasten rond zoals Michael P. Mijn dochters kunnen hier niet veilig rondlopen. Deze lui moeten gewoon weg. Wegplaatsen en hopen dat ze nooit meer terug komen. Protesteren dat de deuren hier dichtgaan. Die externe onderzoeken worden met de mantel der liefde afgeschermd. Verwacht dat er niks gebeurt met de uitkomsten.”

Golfsociëteit De Lage Vuursche: geen hinder, wel alerter

Foto van een lege golfbaan met bomen aan de horizon.
Golfsociëteit De Lage Vuursche en de Willem Arntsz Hoeve zijn directe buren.

Vrijdag 20 oktober 2017

“Natuurlijk hebben de gebeurtenissen rondom Anne Faber diepe indruk op ons gemaakt”, vertelt Arnoud de Jager, directeur van Golfsociëteit De Lage Vuursche. De golfclub is de directe ‘buurman’ van de Willem Arntsz Hoeve. De Jager geeft aan geen hinder te ondervinden van de kliniek even verderop. “Als er zich een keer iets voordoet, zijn de lijntjes met de wijkagent en Altrecht kort.”

Veiligheid voorop

De Jager geeft aan dat de gebeurtenissen van de afgelopen weken de medewerkers wel alerter hebben gemaakt. De Jager: “We kijken met andere ogen naar de beveiliging in en om het gebouw. Deuren die eerder openstonden, hebben nu een automatisch slot. Sinds maandag is een beveiliger ingeschakeld om het personeel dat ’s avonds het restaurant afsluit, te ondersteunen. Het kost wat, maar de veiligheid van onze mensen is het waard”. Ook de verlichting aan het gebouw en op de parkeerplaats is een punt van aandacht voor De Jager. “Alles om de kans op ongewenste situaties zo klein mogelijk te maken.”

Bewoner aan het woord

Vrijdag 20 oktober 2017

Een mevrouw die anoniem wil blijven

“Er gebeuren rare dingen. Waarom wordt er overdag op straat alcohol gedronken? Daar zitten wij Doldernaren helemaal niet op te wachten. Ik woon 20 jaar in Den Dolder en het gebeurt allemaal in je “achtertuin” daarom ben ik er ook zo boos over. Ook ben ik heel verdrietig en ik voel mij machteloos. Het is geaccepteerd als normaal. Iedere keer verschuiving van type patiënten. Die andere categorie heeft problemen gebracht. We zitten niet op die mensen te wachten. Je voelt je onveilig en ze behandelen je onbeschoft door je na te roepen. De kliniek zou gesloten moeten worden voor de zware delinquenten. Dat zou de enige manier zijn of een goede tussenweg die een goed gevoel geeft. Heb geen enkel  vertrouwen in de gemeente. Met alle signalen is nooit iets gedaan. Het blijft aaien en paaien. Ik zie ook nooit politie. Er moet worden opgekomen voor het algemeen belang. Waarom moet ík dat doen als inwoner? Ik ben 71. Ik wil mijn oude dag prettig doorbrengen door in alle rust en comfortabel te leven. Ik durf niet eens alleen te fietsen in de omgeving van centrum Maliebaan. Als individuele burger voel je je machteloos.”

Eleanor Platt initiatiefneemster condoleanceregister

Ondertekening condoleanceregister door wethouders Fluitman, Jansen en Luca

Donderdag 19 oktober 2017

“Ik voelde de emotie en wilde iets doen. Daarom is er geld ingezameld voor bloemen voor de familie en hebben we een condoleanceregister gestart voor iedereen die zijn of haar medeleven wil uiten. Dit register stond eerst bij mij thuis. We ontvingen mensen uit de buurt. Ze kregen koffie en wat lekkers en konden in het condoleanceregister schrijven. Nu staat het register hier in Woonzorgcentrum Vredenoord in Huis ter Heide. Een centrale plek waar iedereen die dat wil naar toe kan.”

Vanmiddag bezochten ook wethouders Fluitman, Luca en Jansen het woonzorgcentrum en hebben zij ook in het condoleanceregister geschreven.

Bewoners en ondernemers aan het woord

Sociaal Team en Wijkmanager bij de buurtmobiel in Den Dolder.

Dinsdag 17 oktober 2017

 • Wil uit Den Dolder

“Scheer niet alles over een kam. Ik woon hier al jaren maar ik heb er nooit over nagedacht dat er mensen met zo’n zware achtergrond wonen. Maar nu wel. 100% veiligheid kun je nooit garanderen maar ik vind dat er vanuit Den Haag ook wat moet gebeuren. Want met al die bezuinigingen op die klinieken en de veiligheid wordt het een stuk onveiliger. 25 jaar geleden was er zichtbare beveiliging, dat willen we terug.”

 • Een mevrouw die graag anoniem blijft

“ik roep al jaren dat het onveilig is. Er lopen vreemde figuren rond waarbij je je niet veilig voelt.Mijn dochter studeert in Utrecht en reist iedere dag heen en weer. Toch voelt ze zich in Utrecht veiliger dan in Den Dolder. De afgelopen weken heb ik haar opgehaald, je moet er toch niet aan denken dat er iets met je kind gebeurt. Ik bracht haar ook altijd naar de manege. En dan denk je ‘als ze groter worden kunnen ze wel alleen gaan’ maar dat kan dus niet. Zelfs niet als je 20 bent. Er zal iets moeten gebeuren maar de oplossing weet ik ook niet 1,2,3.”

 • Jan uit Den Dolder

Al jaren woon ik in Den Dolder. Mijn kinderen zijn opgegroeid tussen alle gekken. Maar die zware criminelen moet je hier weghalen. Mijn zwager werkte vroeger ook in de kliniek. Er was toen meer beveiliging. De kliniek was “veilig” maar met de komst van zwaardere gevallen is de beveiliging niet toegenomen maar juist afgenomen. Iedereen heeft recht op terugkeer in de samenleving. Maar die zware gevallen moeten naar Vught.”

 • Arjan Uit Den Dolder

Ik woon hier nog maar twee jaar maar met veel plezier. Mijn mening is dat we eerst de onderzoeken moeten afwachten. Je kunt de verkeerde mensen óveral tegenkomen. Ik voel mij hier veiliger dan in Friesland waar ik jaren gewoond hebt. Daar waren jongeren die voor veel overlast zorgde omdat zij zich verveelde. Hierdoor voelde ik mij minder veilig. In Den Dolder heb ik dat nooit gehad. Dus ik zou zeggen maak haast met het onderzoek! En het zou mij niet verbazen als de verdachte in deze zaak hoe dan ook binnen korte tijd was vrijgekomen. Dus heb geduld en relativeer en wacht vooral de onderzoeken af.