Contactgegevens bij overlast of hinderlijke of gevaarlijke situaties

Ziet u een verdachte situatie, betrapt u iemand op heterdaad of is er sprake van direct gevaar? Bel direct 112, ook als u twijfelt.
Overlast en leefbaarheid,
zoals beschadigingen en vernielingen, kapotte verlichting, zwerfvuil, overhangend groen, hangjongeren
Gemeente Zeist
Telefoon 14 030
E-mail zeist@zeist.nl
Bij concrete hinder buiten kantooruren: politie via  0900 8844.
Overlast of incidenten, waarbij (vermoedelijk) een bewoner van Altrecht is betrokkenBuurtcoaches Fivoor (Altrecht)
Telefoon 06 51423309 (24 uur per dag). Bij direct gevaar: bel 112.
E-mail buurtcoach@altrecht.nl
Vragen aan en overleg met de politie/wijkagent in niet-spoedeisende situaties Wijkagenten Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin (Petra van Kleef en Marjan Kuijer)
Spreekuur elke dinsdag 11.00-12.00 uur
Telefoon 0900 8844 (ook voor locaties van het spreekuur)
Veiligheid wanneer u op het terrein van Altrecht bent Beveiliging Altrecht
Telefoon 06 11283064 (24 uur per dag)
Bij acuut gevaar en verdachte situaties: bel 112
Leefbaarheid en openbare ruimte algemeen   

Wijkteam en Wijkmanager Den Dolder (B├╝lent Isik)
Telefoon 14 030, e-mail zeist@zeist.nl. Spreekuur in het dorp op dinsdag  (locaties vindt u hier)