Inspectieonderzoek FPA Roosenburg

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hebben in opdracht van de Minister onderzoek gedaan in de kliniek FPA Utrecht (voorheen Roosenburg). Het rapport van het onderzoek is 27 november 2017 aan de Minister aangeboden.

Reactie burgemeester Koos Janssen:

“Ik heb kennis genomen van de brief van de inspectie van Justitie en Veiligheid aan het bestuur van Fivoor en van de reactie van de minister van Justitie en Veiligheid, Sander Dekker, daarop. Ik heb de minister ervan verzekerd dat wij het maximale doen aan de veiligheid op het terrein van Altrecht in Den Dolder en de omgeving. De samenleving is voor mij als burgemeester maatgevend voor wat buiten nodig is op het gebied van de veiligheid en de veiligheidsgevoelens."

Lees hier de reactie van de minister op het Inspectieonderzoek forensisch psychiatrisch centrum Roosenburg

Lees hier de brief aan Aventurijn - FPA Roosenburg over kwaliteit en veiligheid van de zorg die FPA Roosenburg levert aan haar patiënten