Leefbaarheidsonderzoek Willem Arntsz Hoeve terrein

De komende jaren zullen zorginstellingen Altrecht en Fivoor gefaseerd het Willem Arntsz Hoeve terrein verlaten. Tot die tijd maken verschillende mensen nog gezamenlijk gebruik van het gebied. Te denken valt aan bewoners, medewerkers en patiënten van de instellingen en recreanten.

Onderzoek

De gemeente Zeist wil graag weten hoe de gebruikers de leefbaarheid van het terrein ervaren. Wat is goed en wat kan er anders? Leefbaarheid is alles wat de omgeving aantrekkelijk, prettig of geschikt maakt om er te komen, wonen, werken en leven.

Onderzoekbureau Enneüs heeft in het voorjaar van 2018 een onderzoek gedaan om die vragen te beantwoorden. Naast de leefbaarheid heeft het bureau ook onderzocht hoe het terrein nu gebruikt wordt. Bijvoorbeeld hoeveel mensen er wonen, hoeveel bezoekers er komen en hoeveel sporters en recreanten er zijn.

Er zijn observaties gedaan op het terrein en er zijn vragenlijsten en interviews afgenomen bij bezoekers, bewoners, cliënten, medewerkers en winkelend publiek in de buurt van de Albert Heijn in Den Dolder.

Resultaten

Over de resultaten van het onderzoek gaat de gemeente de komende tijd in gesprek met Altrecht en FPA Utrecht, de eigenaar en gebruiker van het terrein.

Rapport leefbaarheidsonderzoek WA Hoeve (PDF, 6,7MB)

Vervolg

Bij de totstandkoming van het rapport zijn de volgende partijen betrokken: Altrecht, Fivoor, Reinaerde en de Maxima manege. Samen met hen wordt gekeken naar het vervolg. In oktober en november 2018 wordt het ook besproken met personen die medewerking hebben verleend aan het onderzoek: bewoners en gebruikers van de WA Hoeve. Ook de leefbaarheidscommissie i.o. (samengesteld uit de betrokken partijen en de Stichting Waardevol) bespreekt het rapport. Dit zal leiden tot een nader uit te werken vorm van uitvoering.

De voortgang publiceren wij hierna via deze website.