Wijkteam Den Dolder en omgeving

Van links naar rechts: Buurtcoaches Altrecht-Aventurijn, bewaker van Altrecht, wijkagent en buitengewoon opsporingsambtenaren gemeente.

De veiligheidspartners werken nauw samen aan uw veiligheid. Ze zijn zichtbaar en aanspreekbaar en ze zijn er voor u. Zij grijpen in op onder meer hinderlijk gedrag op straat of in/bij gebouwen, alcoholgebruik op straat, dronkenschap, hangen in portieken, verstoren van de openbare orde, wildplassen en vervoer van inbrekerswerktuigen. Zodra het komt tot een aanhouding door de politie, geeft het openbaar ministerie prioriteit in de strafrechtelijke vervolging.

Ze staan in nauwe verbinding met elkaar en werken als veiligheidsnetwerk op het instellingsterrein, in Den Dolder en in Huis ter Heide en Bosch en Duin. Ze bezoeken zeer frequent bekende hotspots en surveilleren ook op andere plekken waar nieuwe overlast kan ontstaan.

Overlast melden

Wij vragen u om voorvallen met patiënten te blijven melden, zodat wij ons werk kunnen doen.

Contactgegevens Den Dolder bij overlast
Buurtcoaches (24 uur per dag)

06 5142 3309

of per email: buurtcoach@fivoor.nl

Altrecht beveiliging (24 uur per dag)06 1128 3064
Politie

112 bij acute dreiging of gevaar

0800 8844 bij geen spoed

teksttelefoon voor doven en slechthorenden 0800 8112

Wijkmanager Den Dolder, Bülent Isik06 4087 8821
Klantcontactcentrum gemeente Zeist

14 030

of per email: zeist@zeist.nl

Het wijkteam veiligheid Den Dolder is regelmatig aanwezig in de wijk. De tijden van de spreekuren vindt u in de alinea hieronder.