Wijkteam Den Dolder en omgeving

Van links naar rechts: Buurtcoaches Altrecht-Aventurijn, bewaker van Altrecht, wijkagent en buitengewoon opsporingsambtenaren gemeente.

De veiligheidspartners werken nauw samen aan uw veiligheid. Ze zijn zichtbaar en aanspreekbaar en ze zijn er voor u. Zij grijpen in op onder meer hinderlijk gedrag op straat of in/bij gebouwen, alcoholgebruik op straat, dronkenschap, hangen in portieken, verstoren van de openbare orde, wildplassen en vervoer van inbrekerswerktuigen. Zodra het komt tot een aanhouding door de politie, geeft het openbaar ministerie prioriteit in de strafrechtelijke vervolging.

Ze staan in nauwe verbinding met elkaar en werken als veiligheidsnetwerk op het instellingsterrein, in Den Dolder en in Huis ter Heide en Bosch en Duin. Ze bezoeken zeer frequent bekende hotspots en surveilleren ook op andere plekken waar nieuwe overlast kan ontstaan. 

Overlast melden

Wij vragen u om voorvallen met patiënten te blijven melden, zodat wij ons werk kunnen doen.

Contactgegevens Den Dolder bij overlast
Buurtcoaches (24 uur per dag)

06 51423309

of per email: buurtcoach@altrecht.nl

Altrecht beveiliging (24 uur per dag)06 11283064
Politie

112 bij acute dreiging of gevaar

0800 8844 bij geen spoed

teksttelefoon voor doven en slechthorenden 0800 8112

Wijkmanager Den Dolder, Bülent Isik06 40878821
Klantcontactcentrum gemeente Zeist

14 030

of per email: zeist@zeist.nl

Het wijkteam veiligheid Den Dolder is regelmatig aanwezig in de wijk. De tijden van de spreekuren vindt u in de alinea hieronder.

Vragen of ideeën over leefbaarheid, veiligheid, zorg, ondersteuning of het opvoeden en opgroeien van uw kind? Bezoek dan het spreekuur van het wijkteam.

Het wijkteam Den Dolder en omstreken houdt spreekuur op diverse locaties (zie tabel), altijd op dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Locatie wijkspreekuur Den Dolder e.o.
DatumBuurt Locatie
24 maartDen DolderKomt te vervallen in verband met coronavirus
31 maartDen DolderKomt te vervallen in verband met coronavirus
7 aprilBosch en DuinBuurtmobiel, hoek Paltzerweg - Tolhuislaan
14 aprilDen DolderBuurtmobiel, Vijverhof
21 aprilHuis ter HeideBuurtmobiel, Kometenlaan
28 aprilDen DolderBuurtmobiel, speelplaats Meester Willemsenlaan
5 meiDen DolderBuurtmobiel, Torteltuin op grasveld Dassenlaan
12 meiDen DolderBuurtmobiel, centrum
19 meiHuis ter HeideBuurtmobiel, hoek Korte Bergweg - Albert Plesmanring
26 meiHuis ter HeideBuurtmobiel, Jan Steenlaan bij zichtas
2 juniDen DolderBuurtmobiel, Andreas Foxlaan  bij voetbalveldje
9 juniBeukbergen/Huis ter HeideBuurtmobiel, Beukbergenlaan tegenover het clubhuis
16 juniDen DolderBuurtmobiel, speeltuin Johannes Wierlaan
23 juniDen DolderBuurtmobiel, Duivenhorst