Wijkteam Den Dolder en omgeving

Van links naar rechts: Buurtcoaches Altrecht-Aventurijn, bewaker van Altrecht, wijkagent en buitengewoon opsporingsambtenaren gemeente.

De veiligheidspartners werken nauw samen aan uw veiligheid. Ze zijn zichtbaar en aanspreekbaar en ze zijn er voor u. Zij grijpen in op onder meer hinderlijk gedrag op straat of in/bij gebouwen, alcoholgebruik op straat, dronkenschap, hangen in portieken, verstoren van de openbare orde, wildplassen en vervoer van inbrekerswerktuigen. Zodra het komt tot een aanhouding door de politie, geeft het openbaar ministerie prioriteit in de strafrechtelijke vervolging.

Ze staan in nauwe verbinding met elkaar en werken als veiligheidsnetwerk op het instellingsterrein, in Den Dolder en in Huis ter Heide en Bosch en Duin. Ze bezoeken zeer frequent bekende hotspots en surveilleren ook op andere plekken waar nieuwe overlast kan ontstaan. 

Overlast melden

Wij vragen u om voorvallen met patiënten te blijven melden, zodat wij ons werk kunnen doen.

Contactgegevens Den Dolder bij overlast
Buurtcoaches (24 uur per dag)

06 51423309

of per email: buurtcoach@altrecht.nl

Altrecht beveiliging (24 uur per dag)06 11283064
Politie

112 bij acute dreiging of gevaar

0800 8844 bij geen spoed

teksttelefoon voor doven en slechthorenden 0800 8112

Wijkmanager Den Dolder, Bülent Isik06 40878821
Klantcontactcentrum gemeente Zeist

14 030

of per email: zeist@zeist.nl

Het wijkteam veiligheid Den Dolder is regelmatig aanwezig in de wijk. De tijden van de spreekuren vindt u in de alinea hieronder.

Vragen of ideeën over leefbaarheid, veiligheid, zorg, ondersteuning of het opvoeden en opgroeien van uw kind? Bezoek dan het spreekuur van het wijkteam.

Het wijkteam Den Dolder en omstreken houdt spreekuur op diverse locaties (zie tabel), altijd op dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Locatie buurtmobiel Den Dolder e.o.
DatumBuurt Locatie
6 augustusDen Doldercentrum (buurtmobiel)
13 augustusDen Doldermeester Willemselaan, bij de speelplaats (buurtmobiel)
20 augustusSterrenbergKometenlaan (buurtmobiel)
27 augustusDen DolderVijverhof (buurtmobiel)
3 septemberHuis ter HeidePrins Alexanderweg 2, Vredenoord (buurtmobiel)
10 septemberHuis ter Heide NoordJan Steenlaan, bij de Zichtas (buurtmobiel)
17 septemberDen DolderAndreas Foxlaan, bij voetbalveldje (buurtmobiel)
24 septemberBeukbergen/Huis ter HeideBeukbergenlaan, tegenover het clubhuis (buurtmobiel)
1 oktoberHuis ter HeideKorte Bergweg hoek Albert Plesmanring (buurtmobiel)
8 oktoberBosch en DuinDennenweg 6, tennisclub
15 oktoberDen DolderDolderseweg, zijgebouw MC kerk
22 oktoberHuis ter HeidePark Rodichem 42, bestuursgebouw
29 oktoberSterrenberg/Huis ter HeideMaanlaan 4, Lichtpunt
5 novemberDen DolderDolderseweg 146, De Egelantier
12 novemberBosch en DuinDennenweg 6, tennisclub
19 novemberDen DolderDolderseweg, zijgebouw MC kerk
26 novemberBeukbergen/Huis ter HeideBeukbergenlaan, tegenover het clubhuis
3 decemberDen DolderSchroeder van de Kolklaan 1, integraal kindcentrum De Schilden
10 decemberBosch en DuinDennenweg 6, tennisclub
17 decemberDen DolderDolderseweg, zijgebouw MC kerk