Wijkteam Den Dolder en omgeving

De surveillance in Den Dolder en omgeving is de afgelopen maanden geïntensiveerd door politie, boa’s, buurtcoaches, bewaking van Altrecht en bewakers van JBA Security. In overleg met Altrecht en Fivoor is per 1 februari 2018 het toezicht door de buurtcoaches geïntensiveerd. Bij een melding zijn zij binnen 10 minuten aanwezig. De wijkagent en de gemeentelijke BOA’s nemen de rol van JBA Security over. Op deze wijze blijft het niveau van toezicht gehandhaafd.

Het wijkteam is er voor uw veiligheid

Van links naar rechts: Buurtcoaches Altrecht-Aventurijn, bewaker van Altrecht, wijkagent en buitengewoon opsporingsambtenaren gemeente.
Van links naar rechts: Buurtcoaches Altrecht-Aventurijn, bewaker van Altrecht, wijkagent en buitengewoon opsporingsambtenaren gemeente.

De veiligheidspartners werken nauw samen aan uw veiligheid en rapporteren iedere 24 uur aan de gemeente Zeist over hoe dat gaat en hoe u dat ervaart. Ze zijn zichtbaar en aanspreekbaar en ze zijn er voor u. Zij grijpen in op onder meer hinderlijk gedrag op straat of in/bij gebouwen, alcoholgebruik op straat, dronkenschap, hangen in portieken, verstoren van de openbare orde, wildplassen en vervoer van inbrekerswerktuigen. Zodra het komt tot een aanhouding door de politie, geeft het openbaar ministerie prioriteit in de strafrechtelijke vervolging.

Ze staan in nauwe verbinding met elkaar en werken als veiligheidsnetwerk op het instellingsterrein, in Den Dolder en in Huis ter Heide en Bosch en Duin. Ze bezoeken zeer frequent bekende hotspots en surveilleren ook op andere plekken waar nieuwe overlast kan ontstaan. 

Een speciaal samengesteld Interventieteam, onder regievoering van de gemeente, zet zich in om problemen structureel aan te pakken en op te lossen. De instellingen Fivoor, Altrecht en Reinaerde maken onderdeel uit van dit Interventieteam, evenals de politie.

De geïntensiveerde veiligheidsaanpak gaat onverminderd door in 2018.

Buurtcoaches van Altrecht

De buurtcoaches zijn actief op zowel het instellingsterrein als in het dorp Den Dolder en herkenbaar aan hun kleding met daarop ‘buurtcoach’.

Stel dat u iemand aantreft in een portiek of op straat die daar niet hoort te zijn in uw optiek, dan belt u de buurtcoaches. De afspraak is dat zij direct komen om die persoon op te halen en terug te brengen naar de instelling. Dag en nacht. 

Dus ervaart u overlast of een incident zonder dat dit direct gevaar oplevert, dan neemt u contact op met één van de drie buurtcoaches van Altrecht via het telefoonnummer: 06 51423309. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. U kunt de buurtcoaches ook per mail bereiken via buurtcoach@altrecht.nl.

Beveiliging terrein Altrecht

Altrecht heeft een beveiligingsbedrijf dat actief is op het terrein. Iemand monitort dag en nacht de beelden die de camera’s op het terrein registeren. Daarnaast zijn er 2 personen 24 uur per dag aanwezig op het terrein; lopend en op de fiets. Zij zijn herkenbaar aan een zwarte jas met daarop een V van veiligheid.

Mocht u zich niet veilig voelen op het terrein, dan mag u naast de buurtcoaches, ook de beveiliging bellen op 06 11283064. De terreinbeveiliging is 24 uur per dag bereikbaar.

Politie

Is er sprake van direct gevaar, dan belt u 112.

Kan het wachten en wilt u iets met de wijkagent bespreken: het spreekuur van de wijkagenten Den Dolder vindt elke dinsdag plaats tussen 11:00 - 12:00 uur op wisselende locaties in Den Dolder. Informeer voor de actuele locatie bij het wijksecretariaat van team Zeist, via telefoonnummer 0900 8844.

Gemeente: BOA’s

De Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren (BOA’s) van de gemeente zijn overdag en ’s avonds actief in en om Den Dolder. Ze zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 030 en zeist@zeist.nl

Wanneer is het wijkteam aanwezig in uw buurt?

Naast het surveilleren door de wijken en op het terrein van Altrecht, is het wijkteam veiligheid ook op  gezette tijden aanwezig voor vragen of ideeën over leefbaarheid en veiligheid. Hieronder kunt u zien wanneer en waar u het wijkteam kunt ontmoeten.

Waar vindt u het wijkteam?

Vragen of ideeën over leefbaarheid, veiligheid, zorg, ondersteuning of het opvoeden en opgroeien van uw kind?

Dag DatumTijdBuurtLocatie
Dinsdag1 mei11.00 tot 12.00 uurDen Dolder Buurtmobiel Johannes Wierlaan, speeltuin
Dinsdag 8 mei 11.00 tot 12.00 uurHuis ter HeideBuurtmobiel Kometenlaan, Sterrenberg
Dinsdag15 mei11.00 tot 12.00 uur Den DolderBuurtmobiel Burgemeester Willemselaan, speelplaats
Dinsdag 22 mei11.00 tot 12.00 uur Huis ter Heide Buurtmobiel Planetenlaan, Sterrenberg
Dinsdag29 mei11.00 tot 12.00 uurDen DolderBuurtmobiel winkelcentrum
Dinsdag5 juni 11.00 tot 12.00 uurHuis ter HeideBuurtmobiel Kometenlaan, Sterrenberg
Dinsdag12 juni 11.00 tot 12.00 uurDen DolderBuurtmobiel hoek Hezer Enghweg/ Hermelijnlaan
Dinsdag19 juni11.00 tot 12.00 uurBosch en DuinBuurtmobiel Kruispunt Larikslaan/ Dennenweg (Wijngaard)
Dinsdag 26 juni11.00 tot 12.00 uur Huis ter Heide Buurtmobiel hoek Korte Bergweg/ Albert Plesmanring
Dinsdag 3 juli 11.00 tot 12.00 uurDen DolderBuurtmobiel kruispunt Fornheselaan/ Hindelaan
Dinsdag10 juli11.00 tot 12.00 uurBosch en DuinBuurtmobiel ter hoogte van Sparrenlaan 13-15