Z-battle

De afgelopen maanden heeft de Z-battle, een ideeënwedstrijd voor het beste idee voor de gemeente Zeist, een hoofdrol gespeeld in Zeist. Het begon midden februari 2016 met een oproep voor hét beste idee voor de gemeente Zeist, en eindigde op zaterdag 2 juli in een finale in het gemeentehuis met maar liefst 3 winnaars. 

Hoe gaat het met de winnaars van de Z-battle?

Wat is het alweer een tijd geleden dat de wedstrijd van de Z-battle plaatsvond.

Tijd voor een update over de uitvoering van de 3 winnende ideeën:

Evaluatie Z-battle

Eind oktober en begin november kon iedereen die daar behoefte aan had een enquête invullen over de Z-battle. De enquête bestond uit 23 vragen, variërend van vragen over het doel van de Z-battle tot de planning en uiteindelijk de winnende 3 ideeën. In totaal is de enquête door 38 mensen ingevuld.

Opmerkelijke uitkomsten

De leer- en verbeterpunten voortkomend uit deze enquête zijn:

 • Een strakkere planning en duidelijkere voorwaarden en spelregels
 • Nog meer investeren in het contact tussen ambtenaren en de politiek met inwoners
 • Het online stemmen op de finaledag was geen succes en moet een volgende keer anders
 • Er miste vernieuwing in de winnende ideeën
 • De methodiek Z-battle is een goede manier om inwoners te enthousiasmeren met een idee te komen
 • De Z-battle mag vaker georganiseerd worden

Lees de volledige evaluatie: Uitkomsten enquête Z-battle

Winnende ideeën Z-battle 2016

Wat was het een feest zaterdag 2 juli 2016 tijdens de finale van de Z-battle!

Wij feliciteren Anouk De Sonnaville-Drost met haar winnende idee 'Speeltuin met eetgelegenheid'!

In de junior Z-battle zijn op een gedeelde eerste plek geëindigd: Tije Kupers met zijn idee 'Klimbos met boomhuttendorp' en Mel Bonis & Emma van der Meer met hun idee 'Jongerenhangplek Den Dolder'. En nu... op naar een verdere uitwerking en realisatie van de winnende ideeën.

Proces

 • Vanaf 17 mei tot en met 31 mei vond de stemronde op deze website plaats. De 10 ideeën met de meeste stemmen van inwoners gaan door naar de finale op zaterdag 2 juli.
 • Ook een jury, bestaande uit 5 Zeistenaren, kijkt aan de hand van de beoordelingscriteria welke ideeën volgens hen een plek in de finale verdienen. Dit kunnen dezelfde ideeën zijn als die van de inwonersstemmen, maar ook andere ideeën. In totaal gaan er 10 tot 20 ideeën door naar de finale. Alle ideeën van de Junior Z-battle zijn automatisch geplaatst voor de finale.
 • Zaterdag 2 juli vonden de finales van de Z-battle en Junior Z-battle plaats. Een combinatie van inwonersstemmen en de beoordeling van de jury bepaalden welke ideeën winnen. De stemmen van de inwoners telden net zo zwaar als de beoordeling van de jury.
 • Na bekendmaking van de winnaars kan de uitvoering van de winnende ideeën beginnen!

Jury en beoordelingscriteria

De jury bestaat uit 5 inwoners:

 • Lena Gelens
 • Marianne Kallen–Morren
 • Arie de Ruijter
 • Jos Sprenkels
 • Marjolein Witte

Zij maken een afweging op basis van de volgende beoordelingscriteria:

 • zoveel mogelijk inwoners hebben iets aan het idee
 • het idee sluit aan op de behoeften van de beoogde doelgroep(en) en zijn voldoende met die doelgroep(en) afgestemd
 • het is duurzaam; inwoners van de gemeente Zeist hebben zo lang mogelijk profijt van het plan
 • het is innovatief en vernieuwend voor de gemeente Zeist
 • het zorgt voor ontmoeting tussen inwoner
 • het is concreet en op korte termijn uitvoerbaar

Advies gemeenteraad

De jury krijgt van de gemeenteraad een advies over de ideeën. Dat advies is niet bindend. De gemeenteraad bepaalt haar advies na een openbare bijeenkomst waarin de initiatiefnemers hun idee kunnen presenteren. Deze bijeenkomst is op vrijdag 17 juni van 16.00 tot 18.00 uur. De raad houdt ook rekening met de beoordelingscriteria.

De 5 juryleden

foto van de 5 juryleden van de ideeënwedstrijd Z-battle
De juryleden. Van links naar rechts: Lena Gelens, Arie de Ruijter, Marjolein Witte, Marianne Kallen-Morren en Jos Sprenkels

Spelregels

Een idee voor de Z-battle moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het is bedoeld voor in Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en/of Huis ter Heide;
 • het is aangemeld door een persoon, vereniging, organisatie of bedrijf uit de gemeente Zeist;
 • het is respectvol en fatsoenlijk naar anderen toe;
 • het past binnen de (landelijke) wetten en regels;
 • de initiatiefnemer is de eigenaar van het plan;
 • de gemeente faciliteert waar nodig, maar is niet vanzelfsprekend uitvoerder van het plan;
 • raadsleden, collegeleden en ambtenaren zijn van deelname uitgesloten.

Aanmelden voor de Z-battle is inmiddels niet meer mogelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie belt u met het vijfcijferige telefoonnummer 14  030. U kunt ook een e-mail sturen naar zeist@zeist.nl met als onderwerp Z-battle.