Z-battle

logo van de Z-battle ideeënwedstrijd uit 2016

De Z-battle is een ideeënwedstrijd voor het beste idee voor de gemeente Zeist. Deze wedstrijd vond plaats in 2016 en leverde 3 winnaars op: 1 volwassen idee en 2 ideeën van jongeren.

 • Speeltuin met eetgelegenheid, door Anouk De Sonnaville-Drost
 • Klimbos met Boomhuttendorp, door Tije Kuipers (winnaar junior Z-battle)
 • Chillplek voor jongeren in Den Dolder, door Mel Bonis en Emma van der Meer (winnaar junior Z-battle)

Klimbos met boomhuttendorp

Tekening van Tije zijn idee
Tekening van Tije met zijn idee: een speel- en klimbos met boomhuttendorp

Op dinsdagavond 10 juli 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de komst van een klimbos in Zeist.  De raad stemde onder toeziend oog van een volle publieke tribune in met de uitwerking van het idee van de 10-jarige Tije Küpers uit Zeist.


Het plan wat gisteravond voorlag gaat over een klimbos op sportpark Dijnselburg, op de ligweide van het zwembad. Het moet een laagdrempelig klimbos worden; met een brede openstelling en betaalbare tarieven.  Het klimbos moet bijdragen aan de ambitie om kinderen in Zeist meer te laten bewegen en buiten spelen. Een klimbos is goed voor de motorische ontwikkeling van de jeugd en een leuke manier om sportief bezig en even weg van de mobieltjes te zijn. Daarnaast geeft een klimbos een boost aan Zeist qua voorzieningenniveau en specifiek aan de locatie Dijnselhoek. Het past bij de ambitie die daar leeft om meer (outdoor) activiteiten te ontplooien.

Volle raadszaal

Dat Tije niet de enige Zeistenaar is die op een klimbos zit te wachten werd gister wel duidelijk. De publieke tribune zat vol met 100 kinderen die speciaal waren gekomen om het plan van Tije te steunen.  De klas van Tije (groep 7 van basisschool Ichtus) had zelfs spandoeken gemaakt. Ook het Jeugdjournaal was aanwezig om opnames te maken van deze bijzondere gebeurtenis. Dat een jongen van 10 jaar op deze manier de politieke besluitvorming kan beïnvloeden, dat zien ze niet iedere dag!

Ideeënwedstrijd

Tije won in de zomer van 2016 de junior Z-Battle met zijn idee om ergens in Zeist een klimbos te realiseren. Doel van de Z-Battle was destijds vernieuwing van de lokale democratie, de Z-Battle was een experiment om inwoners van Zeist veel directer te laten meedenken- en beslissen over vernieuwende ideeën voor Zeist.  De gemeenteraad heeft destijds de belofte gedaan alle winnende ideeën zo goed mogelijk te faciliteren.  Tije zelf bleef aan de lat staan voor zijn initiatief, maar de gemeente heeft de jeugdige winnaar op alle fronten gesteund bij het verder vormgeven van de plannen.  Zo is er geholpen bij het uitvoeren van benodigde (ecologische- en haalbaarheids-) onderzoeken, het zoeken naar een geschikte locatie en het selecteren van de juiste partners. Dit is niet over één nacht ijs gegaan, het heeft tijd gekost om het plan goed uit te werken. Maar Tije is beretrots op het plan dat er nu ligt.

Opening

De bouw van het klimbos start na de zomer, als de ligweide niet meer wordt gebruikt voor zwembadactiviteiten. Naar verwachting is het klimbos medio volgend jaar klaar voor gebruik. Vrijwel alle fracties hebben Tije beloofd dat zij graag samen met hem de hoogte in willen gaan bij de opening van het klimbos! 

Speeltuin met eetgelegenheid 'Blik en Burgers'

Het initiatief van Anouk de Sonnaville-Drost was een van de winnaars van de Z-battle. Anouk wilde een plek creëren voor jong en oud, waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen sporten en spelen. Kortom: een horecagelegenheid voor de ouders, met een uitdagende speeltuin voor de kinderen. En dat is gelukt!

De openbare speeltuin met horecagelegenheid 'Blik en Burgers' is in de zomer van 2017 geopend op sportpark Blikkenburg, aan het Filosofenlaantje 9 in Zeist. Precies één jaar na de Z-Battle.

Financiering winnende idee

In 2016 schreef de gemeente een wedstrijd uit voor burgerinitiatieven om het woon- en leefgenot in Zeist te vergroten. Het beste idee zou door de gemeente worden ondersteund. Wij hebben daarom financieel bijgedragen aan dit winnende idee door:

 • te investeren in een nieuw, verplaatsbaar horeca paviljoen;
 • een lening af te geven voor de speeltoestellen.

Om de speeltoestellen te kunnen betalen heeft winnares Anouk een crowdfundingactie opgezet. Iedereen die de realisatie een warm hart toedraagt is vrij om geld te doneren of zelfs een heel speeltoestel te sponsoren.

Word ook een vriend van de speeltuin!

De speeltuin wordt gefinancierd door middel van fondsenwerving en donaties van vrienden. Iedereen kan vriend worden van onze speeltuin. Wordt u een vriend van de speeltuin?

geld of speeltoestel doneren

Kijk voor meer informatie over de speeltuin op Facebook. Bij vragen kunt u een mail sturen naar blikkenburg2017@gmail.com.

Chillplek voor jongeren in Den Dolder

Mel Bonis en Emma van der Meer, winnaars van de junior Z-battle, willen heel graag een chillplek voor jongeren in Den Dolder. In de afgelopen 2 jaar hebben zij met steun van de gemeente en Meander Omnium gezocht naar een geschikte locatie. Draagvlak is daarbij cruciaal. Diverse plekken zijn bekeken en is gesproken met omwonenden. Op verschillende manieren is geprobeerd om te komen tot een gedragen realisatie.

Uit die zoektocht is gebleken dat er in de samenleving op dit moment geen krachten bestaan om samen de realisatie van een chillplek mogelijk te maken. Dit heeft er toe geleid dat het College besloten heeft om de zoektocht naar een geschikte locatie stop te zetten. Dat betekent dat dit Z-battle idee niet kan worden uitgevoerd.

Terugblik op de Z-battle

Het doel van de Z-battle en junior Z-battle was om iedereen uit onze gemeente te stimuleren om met zijn of haar idee voor de gemeente Zeist aan de slag te gaan. Alleen samen kunnen we het ‘goede leven’ in onze gemeente vormgeven en daar heeft iedereen andere beelden bij.

De wedstrijd leverde 81 heel verschillende ideeën op. Al die beelden voor onze gemeente werden getoetst aan de spelregels en beoordelingscriteria. Alle inwoners konden stemmen op de favorieten voor de finale, en ook tijdens de finale. De gemeenteraad adviseerde aan de jury over de ingediende ideeën.

Op de finaledag zelf moesten de 19 overgebleven finalisten hun idee presenteren. Ze kregen daar eerst een training in. De beste ideeën werden uitgekozen als winnaars op grond van: hun goede presentatie, de meeste inwonersstemmen en een positieve jurybeoordeling. De inwonersstemmen telden net zo zwaar als de jurybeoordeling. Uiteindelijk waren er 3 winnaars: 1 volwassen idee en 2 ideeën van jongeren.

Spelregels

Een idee voor de Z-battle moest aan de volgende spelregels voldoen:

 • het is bedoeld voor in Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en/of Huis ter Heide;
 • het is aangemeld door een persoon, vereniging, organisatie of bedrijf uit de gemeente Zeist;
 • het is respectvol en fatsoenlijk naar anderen toe;
 • het past binnen de (landelijke) wetten en regels;
 • de initiatiefnemer is de eigenaar van het plan;
 • de gemeente faciliteert waar nodig, maar is niet vanzelfsprekend uitvoerder van het plan;
 • raadsleden, collegeleden en ambtenaren zijn van deelname uitgesloten.

Jurycriteria

De jury bestond uit 5 inwoners. Zij hebben de ideeën beoordeeld op de volgende beoordelingscriteria:

 • zoveel mogelijk inwoners hebben iets aan het idee;
 • het idee sluit aan op de behoeften van de beoogde doelgroep(en) en zijn voldoende met die doelgroep(en) afgestemd;
 • het is duurzaam; inwoners van de gemeente Zeist hebben zo lang mogelijk profijt van het plan;
 • het is innovatief en vernieuwend voor de gemeente Zeist;
 • het zorgt voor ontmoeting tussen inwoner;
 • het is concreet en op korte termijn uitvoerbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het vijfcijferige telefoonnummer 14  030. U kunt ook een e-mail sturen naar zeist@zeist.nl met als onderwerp Z-battle.