Speeltuin met eetgelenheid

De openbare speeltuin met horecagelegenheid is er en heet Speeltuin Blik & Burgers! Op 1 juli 2017 is de speeltuin geopend. Wat begon met een wild idee bij de Z-Battle is nu een concrete speeltuin met horecagelegenheid geworden.

Trots op het resultaat

In het voorjaar van 2016 schreef de gemeente een battle uit voor burgerinitiatieven om het woon- en leefgenot in Zeist te vergroten. Het beste idee zou door de gemeente worden ondersteund. In juli 2016 kwam het initiatief van Anouk de Sonnaville-Drost als winnaar uit de bus. Anouk wilde een plek creëren voor jong en oud, waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen sporten en spelen. Kortom: een horecagelegenheid voor de ouders, met een uitdagende speeltuin voor de kinderen. En dat is gelukt!

Word jij ook vriend van de speeltuin?

De speeltuin wordt gefinancierd door middel van fondsenwerving en donaties van vrienden. Iedereen kan vriend worden van onze speeltuin. Kijk voor meer informatie op onze site: www.blikenburgers.nl/doneren/ of op Facebook via @speeltuinblikkenburg.

Meer informatie

Speeltuin Blik & Burgers bevindt zich aan het Filosofenlaantje 9. Meer informatie over te speeltuin is te vinden op de website van Blik & Burgers of voor vragen kunt u een mail sturen naar: blikkenburg2017@gmail.com

Financiering

De gemeente draagt financieel aan het winnende idee door te investeren in een nieuw, verplaatsbaar paviljoen. Voor de speeltoestellen heeft winnares Anouk een crowdfundingactie opgezet. Iedereen die de realisatie een warm hart toedraagt is vrij om geld te doneren of zelfs een heel speeltoestel te sponsoren. Ruim de helft van het geld heeft ze al binnen!

sponsor Speeltuin Blikkenburg

De investeringen in restaurant Blik&Burgers neemt horecaondernemer Emily voor haar rekening.