Toegankelijke versie Krant Zorg & Ondersteuning

De gemeente Zeist heeft in januari 2019 de informatiekrant Zorg en Ondersteuning huis aan huis verspreid. Hier vindt u de zorgkrant in een toegankelijk formaat.

In Zeist stimuleren we dat iedereen op zijn eigen manier, volop en ontspannen mee kan draaien in onze samenleving. Dat betekent bijvoorbeeld dat u zich welkom voelt in Zeist, plezierig contact heeft met anderen, dat u kunt gaan en staan waar u wilt, prettig werk heeft of vrijwilligerswerk doet.

Dat gaat vaak goed, maar er zijn ook Zeistenaren die wat hulp kunnen gebruiken. Mogelijk doordat ze al wat ouder zijn, of door een lichamelijke of psychische beperking, of doordat het even flink tegenzit. Voor die mensen is er hulp!

Hulp op het gebied van werk, schulden, opvoeding, de administratie, het huishouden, gezondheid, angst, huiselijk geweld of verslaving. Waar u die hulp kunt vinden, daarover gaat deze krant.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Sociaal Team, de Regionale Sociale Dienst, huisartsen, Sociaal Raadslieden, zorgaanbieders en heel veel andere organisaties en instellingen staan voor u klaar. En werken samen met u én met elkaar, om u verder te helpen. Heel veel van deze organisaties kunt u vinden op www.zeist.nl/hulpwijzer.

Maar zorg kan altijd beter. Dus daar blijven we aan werken: het gemeentebestuur, alle andere zorgorganisaties… en we doen dat graag samen met ú.

Wethouder Laura Hoogstraten (jeugd, onderwijs, werk en inkomen)

“Ik weet zelf als ouder dat het opvoeden van kinderen met horten en stoten gaat. Dat je je zorgen maakt, soms om kleine dingen maar ook om echt lastige problemen. Kinderen verdienen onze warmste aandacht. Niet alleen van ons ouders, maar ook van bijvoorbeeld school en de gemeente. Als ouder wil je een zorgeloze jeugd voor je kind. Als gemeente willen we helpen door hulp aan te bieden die problemen voorkómt. Dus door kleine hulpvragen snel van een antwoord te voorzien, voordat het probleem verergert.”

Wethouder Sander Jansen (transformatie sociaal domein)

“Mensen weer perspectief bieden. Daar gaat het om bij participatie, zorg en ondersteuning. Soms zitten mensen zo diep in de put dat het gewone zorgaanbod niet meer werkt. Dat vraagt dan om ongewone oplossingen. In Zeist doen we dat! We durven de dingen anders te doen als het mensen vooruit helpt. Dat lukt regelmatig en dat is prachtig om te zien.”

Wethouder Marcel Fluitman (welzijn, ouderen, maatschappelijke ondersteuning)

“We proberen vanuit de gemeente mensen te ondersteunen die wat hulp kunnen gebruiken. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen: we kunnen gelukkig rekenen op talloze partnerorganisaties, vrijwilligers en andere inwoners. Zeistenaren die aandacht hebben voor hun naasten, mantelzorger zijn voor anderen, oog hebben voor elkaar. En dat is zó belangrijk: gewoon menselijk contact! Zo werken we samen aan een Zeist waar iedereen zich thuis voelt.”

Als baby was Emma (10) in de wieg een beweeglijk meisje. Toen zij anderhalf jaar geleden steeds meer last kreeg van de drang om te bewegen en te friemelen, ondernam moeder Sandra (48) actie. Psychomotorische therapie bleek de oplossing te zijn.

“We gingen in de eerste instantie naar de huisarts voor Emma’s klachten. Die verwees ons naar de gemeente. Zo kwamen we terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin”, vertelt Sandra over de periode waarin ze op zoek ging naar de juiste hulpverlener. Na een intakegesprek bij het CJG, viel de keuze op Psychomotorische Therapie (PMT). “Er werd goed naar ons geluisterd. Bij het CJG begrepen ze dat Emma niet het type kind is dat je in een stoel over haar gevoelens moet laten praten.”

“Emma leert om te gaan met haar spanning op een manier die haar ligt en om de gevoelens die ze heeft te herkennen”

Bij Psychomotorische Therapie (PMT) leren patiënten met psychische klachten omgaan met hun problematiek door actief en fysiek bezig te zijn. Emma doet sport- en speloefeningen om te werken aan de continue drang om te bewegen, zoals excessief friemelen met haar handen. Dat gebeurt vooral als ze gespannen is. Emma vertelt hoe het er bij zo’n therapiesessie aan toe gaat: “Eerst bespreken we waar we aan gaan werken en daarna gaan we bewegen of sporten. Zodat ik weer wat rustiger word.” Als ze gespannen raakt, heeft ze daarvoor bijzondere oplossingen: “Soms kan ik door de spanning niet slapen. Dan sla ik met mijn tennisracket op mijn kussen of ga ik boksen. Als dat niet helpt, dan concentreer ik me op mijn ademhaling. Alsof ik een lichtje in mijn buik heb, dat klein is en steeds groter wordt.”

De therapie verloopt gefaseerd en kent een lang traject, maar zowel moeder als dochter zijn blij met hoe het verloopt. “Emma leert om te gaan met haar spanning op een manier die haar ligt en om de gevoelens die ze heeft te herkennen”, zegt Sandra. De sportieve Emma, die vier keer in de week op het hockeyveld te vinden is, gaat nog steeds met plezier naar haar therapiesessies: “Het leukste vind ik de oefeningen met papa en mama. Dat ik op mama’s schoot mag staan. Op die manier leer ik erop te vertrouwen dat ze me opvangt wanneer ik val.”

Dat de heftige buikpijn van Zara (13) uit Den Dolder zou leiden tot een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) diagnose, had niemand kunnen voorspellen. De zoektocht naar de oorzaak van haar fysieke klachten zou ruim twee jaar duren.

“We zijn bij de kinderarts geweest, hebben het alternatieve circuit geprobeerd, maar niets hielp”, vertelt moeder Danielle. “Dan krijg je de diagnose Prikkelbaar Darm Syndroom met bijbehorende diëten. Ook dat hielp allemaal niet.” De buikklachten waar Zara in groep 6 last van kreeg leken onverklaarbaar. Tot een orthopedagoog hintte op onderzoek bij een psychologisch bureau. Aan het begin van groep 8 kregen de ouders van Zara eindelijk uitsluitsel: hun dochter heeft autisme.

Volgens Danielle viel op dat moment veel op zijn plek: “Zara reageerde anders op dingen. Tijdens het buitenspelen bijvoorbeeld veranderen de spelregels weleens. Daar kon ze niet tegen en dan ging ze ruzie maken. En toen zij een jaar of acht was, kon ze zich nog niet zelfstandig aankleden. Dat waren te veel handelingen. Achteraf gezien waren dit symptomen, maar je denkt natuurlijk niet meteen aan autisme.”

Dat niet eerder aan autisme werd gedacht, is niet vreemd. Zo’n kwart van de meisjes die autisme hebben, zijn en blijven ongediagnosticeerd omdat autisme zich anders uit bij meisjes. Anders dan bij jongens, lijken ze minder moeite te hebben met sociaal contact, maar kunnen zij evengoed intern worstelen met emotionele problemen. “Het is precies de reden dat ik mijn verhaal wil doen. Laat die stille en verlegen meisjes niet rondzwemmen met onverklaarbare klachten, maar lees je in en ga het verder onderzoeken”, wil Danielle ouders en leerkrachten op het hart drukken.

Hoewel Zara momenteel worstelt om mee te komen op de middelbare school, zijn Danielle en haar gezin optimistisch over de toekomst. Met behulp van het CJG zijn ze op zoek naar een behandelaar die Zara kan leren omgaan met haar autisme. Danielle besluit: “We zien 2019 als een investeringsjaar. Zara is een leuke puber die ontzettend goed kan voetballen en schilderen. Het gaat goed komen, maar misschien net even op een andere manier. Zij zal haar weg zeker wel vinden.”

Heeft u kleine of grote vragen over opvoeden en opgroeien? Heeft u hulp nodig bij de zorg voor uw kind? Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kan iedereen vragen stellen over opvoeden en opgroeien; vanaf de zwangerschap tot een kind volwassen is. Het CJG is er voor iedereen: variërend van gezinnen, kinderen en ouders tot buren, grootouders, leerkrachten en sportcoaches. Alle informatie en advies is deskundig, gratis en onpartijdig. Het CJG is tevens aanspreekpunt voor alle vormen van jeugdhulp. Heeft u een vraag? Bel, mail of kom langs in het inlooppunt of bij een van de spreekuren (tijden: zie www.cjgzeist.nl).

Centrum voor Jeugd en Gezin
Telefoon (030) 8200227
E-mail: info@cjgzeist.nl
www.cjgzeist.nl

Alexandra (48 jaar) heeft anderhalf jaar lang geen eigen woonruimte gehad. Met ondersteuning van het Sociaal Team is het haar gelukt weer een woning te vinden in Zeist. Ze is net verhuisd naar haar nieuwe flat.

Op haar flat, waar nog enkele dozen onuitgepakt staan, vertelt Alexandra haar verhaal. “Ik werkte in de horeca en had het erg naar mijn zin. In de vakantie ging ik klussen en toen kreeg ik een hartstilstand. Ik ben letterlijk van de trap gevallen. Met de ambulance ben ik naar het ziekenhuis gebracht en daar heb ik weer een hartstilstand gehad. Vervolgens heb ik enkele dagen dagen in coma gelegen. Mijn hersenen hebben zo weinig zuurstof gehad dat ze aangetast zijn.”

Gezondheid kwijt

De hartproblemen zijn erfelijk. “Mijn hart heeft een slechte pompfunctie, maar dat wist ik niet. Ik heb enkele weken in het ziekenhuis gelegen en werken lukt niet meer. Ik ben snel moe en kan me niet meer concentreren”, vertelt ze.”Ik moet echt opletten met wat ik doe. Als er maar een vogeltje fluit, is mijn concentratie alweer weg. Ik ben m’n gezondheid en m’n geheugen kwijtgeraakt.”

Alexandra durfde heel lang niets meer te doen. Ze was bang dat ze dan weer een hartstilstand zou krijgen en dood zou gaan. Dat veranderde toen ze na enkele jaren een defibrilator onder de huid kreeg. Dit apparaatje geeft bij ritmestoornissen een schok om het hartritme te herstellen. Daarmee kan een hartstilstand voorkomen worden. “Pas toen durfde ik weer wat te ondernemen”, zegt ze. “Maar mijn conditie was nog steeds niet goed en zou ook niet beter worden.”

Gevochten

Anderhalf jaar geleden gebeurde er weer iets ingrijpends. Alexandra raakte haar huis kwijt door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Vanaf dat moment sliep ze dan bij de een, dan weer bij de ander. Ze zag het allemaal somber in en ging naar de huisarts. Daar had ze een gesprek met de praktijkondersteuner. “Die raadde me aan om contact op te nemen met het Sociaal Team. Het duurde even voordat ik de juiste hulp vond, maar uiteindelijk kwamen ze met Hans op de proppen”, zegt ze. “En sinds een jaar nu ongeveer ondersteunt hij mij. Hans heeft voor mij contact opgenomen met de woningcorporatie en er min of meer voor gevochten dat ik zo spoedig mogelijk weer een huis kreeg.” Het duurde nog wel enkele maanden voor er een woning vrijkwam die geschikt was voor haar. Omdat haar gezondheid slecht is, kan ze bijvoorbeeld niet veel traplopen.

Oplossing

Alexandra heeft nu nog steeds af en toe contact met Hans. “Als ik ergens mee zit, kan ik altijd bellen. Hij weet dat ik niet zomaar bel, maar dat ik dat pas doe als ik er zelf echt niet uitkom. Dan praten we en komt hij met een oplossing, of hij zegt bij wie ik moet zijn. Ik ben er superblij mee!” Alexandra’s gezondheid gaat steeds verder achteruit. “Mijn hartpompfunctie wordt steeds slechter “, zegt ze. “Daarom heb ik kortgeleden een aanvraag gedaan voor een scootmobiel. Vanmiddag komt er iemand vanuit de gemeente kijken of ik ervoor in aanmerking kom. Ik hoop van wel!”

Alexandra en Hans heten in werkelijkheid anders.

We hebben allemaal wel eens een helpende hand nodig. Bijvoorbeeld om thuis de boel draaiende te houden. Of misschien zoekt u naar een manier om meer onder de mensen te komen. Het kan ook zijn dat u zich zorgen maakt over een ander. Dan kunt u via de gemeente gratis terecht bij de deskundige medewerkers van het Sociaal Team. Zij zoeken samen met u naar een oplossing. Veel Zeistenaren hebben de weg naar het Sociaal Team al gevonden. Met welke vragen komen mensen zoal?

  • Hoe kan ik meer in contact komen met anderen?
  • Hoe krijg ik mijn administratie en het betalen van rekeningen weer op orde?
  • Ik kan het huishouden niet meer alleen af. Wie kan me helpen?
  • Mijn man is depressief. Hoe ga ik daarmee om?
  • Ik kan moeilijk lopen. Hoe kom ik vaker de deur uit?
  • Is er hulp mogelijk voor mijn buurman die vereenzaamt en overlast veroorzaakt?
  • De hulp voor mijn dementerende vrouw wordt te veel. Wat moet ik doen?


Het Sociaal Team is bereikbaar via de gemeente Zeist:

Telefoon 14 030
E-mail: zeist@zeist.nl
Postbus 513, 3700 AM Zeist
www.zeist.nl/ondersteuning

Alle inwoners van Zeist kunnen daarnaast op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur langskomen bij het contactpunt van het Sociaal Team in de Koppeling (De Clomp 1904). Of bezoek het spreekuur van het Sociaal Team in uw wijk (zie voor adressen en uren de advertentie op pagina 2 of www.zeist.nl/ondersteuning).

Woont u in Austerlitz?

Als u in Austerlitz woont, kunt u met vragen over ondersteuning terecht bij Austerlitz Zorgt.

E-mail: dorpsondersteuner@austerlitzzorgt.nl.
Telefoonnummer maandag t/m vrijdag van 12.30-13.30 uur: 06 30 61 04 51.

Er bestaan verschillende regelingen voor inwoners van Zeist met een laag inkomen. Via deze zogenoemde regelingen voor inkomensondersteuning kunt u geld terugkrijgen of worden uitgaven vergoed.
Met een laag inkomen wordt bedoeld dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan 130 procent van de bijstandsnorm. Vaak geldt ook dat u niet veel eigen vermogen mag hebben, zoals bijvoorbeeld spaargeld.

Individuele Inkomenstoeslag

De Individuele Inkomenstoeslag is bedoeld voor iedereen die langdurig een laag inkomen heeft. Wanneer u 21 jaar of ouder bent en al 3 jaar of langer leeft van een laag inkomen, kunt u hiervoor in aanmerking komen.

Vergoeding voor extra of hoge kosten

De bijzondere bijstand is een vergoeding voor extra of hoge kosten die u maakt. Deze kosten moeten dringend zijn en niet door een andere regeling vergoed worden. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een bewindvoerder bij het op orde brengen van uw financiën. Maar ook begrafeniskosten, verhuiskosten, tandartskosten of rechtsbijstand vallen hieronder.

Geld terug voor sport- en culturele activiteiten

U kunt via de Geld Terug Regeling geld terugkrijgen voor onder meer sport- en culturele activiteiten. Deze regeling is bedoeld voor onder meer het lidmaatschap van een sportvereniging, bioscoopkaartjes, abonnementsgeld voor internet en telefoon, maar ook een fiets(reparatie). Deze regeling geldt niet voor studenten.

Kwijtschelding van belastingen

Wanneer u een uitkering ontvangt, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van enkele belastingen, zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting.

Komt u in aanmerking?

De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) voert voor de gemeente Zeist de regelingen voor inkomensondersteuning uit. De medewerkers kunnen u vertellen of u voor de inkomensondersteuning in aanmerking komt. Bezoekadres: Het Rond 6E, 3701 HS Zeist. Telefoon: (030) 692 95 00. Of kijk op de website: www.rsdkrh.nl

Wanneer u een minimum inkomen heeft en een kind dat niet ouder is dan 18 jaar, kunt u geld krijgen voor leermiddelen of schoolkosten. Denk bijvoorbeeld aan excursies of een laptop voor gebruik op school. U kunt in aanmerking komen voor één van onderstaande regelingen, niet beide:

Schoolkosten kinderen 4-18 jaar

Minimagezinnen in Zeist met schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar kunnen een aanvraag doen bij de Stichting Leerkansen Zeist. U ontvangt het geld niet rechtstreeks, de kosten voor de leermiddelen worden aan de school betaald. U kunt meer informatie over deze regeling krijgen via de school van uw kind, de website www.leerkansenzeist.nl, of bij de Sociaal Raadslieden, Bergweg 1, Zeist.

Mbo-studenten tot 18 jaar

Het ministerie van Onderwijs kent de ‘Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen’ voor mbo-studenten die bij de start van de opleiding nog geen 18 jaar zijn. Deze regeling geldt tot 2020 en is voor mbo’ers die zijn ingeschreven aan een opleiding in de Beroepsopleidende Leerweg (BOL). U kunt voor uw kind geld terugkrijgen voor leermiddelen als boeken, laptop, koksmessenset en bedrijfskleding. Op de school van uw kind kunnen ze u meer vertellen over deze regeling.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

Aanvragen voor een bijdrage uit het Jeugdfonds lopen via een intermediair. Dat is bijvoorbeeld een leerkracht, huisarts, buurtsportcoach of medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Bezoek voor meer informatie de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur: www.jeugdfondssportencultuur.nl.

In Zeist is voor inwoners met een laag inkomen gratis hulp beschikbaar. Bij wie kunt u terecht?

Sociaal Raadslieden

Voor vragen over belastingen, regelingen, uitkeringen of schulden kunt u contact opnemen met Sociaal Raadslieden Zeist. Zij geven u graag vertrouwelijk informatie en advies. Dit kan via (030) 6924235 of per e-mail via info@sociaalraadsliedenzeist.nl. Op hun kantoor op Bergweg 1 is er elke maandag, dinsdag en donderdag een open inloopspreekuur van 9.00-12.00 uur.

Formulierenbrigade

De Formulierenbrigade van de RSD kan u helpen met het invullen van aanvraagformulieren voor bijvoorbeeld toeslagen. U kunt een afspraak maken met de brigade op werkdagen via (030) 692 95 04 of per e-mail via formulierenbrigade@rsdkrh.nl

Wegwijs café

Met vragen over uw administratie en financiën kunt u elke donderdag van 9.00-12.00 uur naar het inloopspreekuur van het Wegwijs café. Dit spreekuur is in Wijkservicepunt Noord, Johan van Oldenbarneveltlaan 103, Zeist.

“Ik kende Biga alleen van de groen en schoonmaak”

Marie-Louise (23 jaar), woont in Zeist en werkt vanaf oktober op afdeling Defensie bij het sociaal werkbedrijf Biga Groep in Zeist. Zij sorteert daar kleding voor opdrachtgever Defensie in een team van 50 mensen.

Marie-Louise vertelt enthousiast: “Ik vind het hier echt heel leuk en ik wil hier nooit meer weg. Ik heb het goed naar mijn zin met collega’s, maar er wordt hier natuurlijk ook gewerkt. Na de basisschool volgde ik speciaal onderwijs omdat ik niet goed meekwam. Bij Abrona volgde ik een horeca-opleiding op niveau 1. Maar het bleek heel moeilijk voor mij bij een regulier bedrijf te werken. Ik heb een afgekaderde werkplek nodig met goede begeleiding. Ik heb een tijd werkeloos thuis gezeten. Dat is niks voor mij, ik ben liever bezig. Via de sociale dienst kwam ik in een traject bij Biga Groep.”

Mogelijkheden

“Ik kende Biga Groep alleen van de schoonmaak, doordat mijn zus en haar vriend via Biga Groep bij het KNMI schoonmaken, ook ken ik ze natuurlijk van de oranje jassen buiten. Toen ik hier kwam ging er een wereld voor mij open. Ik word hier goed begeleid, mensen zijn bereid te luisteren en ik krijg goede ondersteuning. Samen met mijn jobcoach zijn we nu aan het onderzoeken of ik een indicatie beschut werk kan krijgen zodat ik hier kan blijven werken. Nu is het een proefplaatsing met behoud van uitkering, mooi natuurlijk als ik hier een salaris kan verdienen.”

Regulier bedrijf

“Door mijn autisme ben ik bij een regulier bedrijf niet op mijn plek. De begeleiding en aandacht is voor mij belangrijk. Je weet natuurlijk nooit wat de toekomst brengt, maar voorlopig zit ik hier goed.”

Biga Groep werkt voor iedereen

Goede begeleiding, leuke collega’s, een salaris verdienen en verder ontwikkelen. Groeien naar een baan in de regio, bijvoorbeeld bij de Universiteit Utrecht of aan de slag bij Biga. Het sociaal werkbedrijf betekent véél voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om aan het werk te kunnen. Mensen met een indicatie baanafspraak, leerlingen van een VSO-school of Praktijkonderwijs of mensen met een Wajong-uitkering kunnen bij Biga terecht. Meer informatie? Neem contact op met Margriet Exterkate, Coördinator re-integratie & arbeidsdeskundige, telefoonnummer 030 8503 200 of mexterkate@bigagroep.nl.

Naast het tegengaan van overproductie door middel van het bevorderen van hergebruik en verantwoord recyclen van goederen, heeft Kringloop Zeist als missie het creëren van leer-werk plekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij is Kringloop Zeist zelfs koploper op dit gebied: volgens het meetinstrument voor sociaal werkgeverschap, de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), staat Kringloop Zeist op trede 3 30+, de hoogst haalbare trede.

Kringloop Zeist is er voor mensen die vanuit een uitkeringssituatie richting reguliere arbeid gaan, voor mensen met een WMO/WLZ indicatie of PGB budget die dagbesteding zoeken, voor mensen die mee willen doen en willen groeien.

Kringloop Zeist is er van overtuigd dat werken voor ieder mens een kans betekent om deel te nemen aan de maatschappij en dat dit tot persoonlijke ontplooiing kan leiden, ieder mens heeft immers talenten. Kringloop Zeist richt zich op de mogelijkheden van de mens.

De begeleiding is persoonlijk en professioneel. Zo krijgt een ieder de mogelijkheid om op eigen niveau en tempo zijn of haar talenten te ontdekken en deel te nemen aan het arbeidsproces. Belangrijke begrippen voor onze manier van begeleiden zijn;

  • Individueel maatwerk: in gesprekken, doelen en activiteiten.
  • Flexibiliteit: in arbeidsduur, activiteiten, tempo en trajectduur.
  • Veiligheid: deelnemers moeten zich veilig voelen.

Voor mensen in de dagbesteding wordt een geschikte werkplek gevonden. De arbeidsmatige manier van werken gecombineerd met de juiste zorg en aandacht, waarborgt dat ook deze medewerkers worden gestimuleerd en zich gewaardeerd voelen. In overleg met de persoonlijke begeleiding wordt een begeleidingsplan opgesteld en waar mogelijk wordt doorstroming richting reguliere arbeid gerealiseerd.

Kringloop Zeist is al jaren lang een van de grote partners van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug.

Daarnaast werkt de kringloop samen met diverse re-integratiebedrijven. Voor de dagbestedingstrajecten is er samenwerking met onder anderen het Sociaal Wijk Team, WIJ3.0, Bartimeus, Zideris, Abrona, Kwintes, Lievegoed, Reinaerde, Lister en Amerpoort.

Voor meer informatie: Christa Nieuwhoff, Coördinator Trajecten/Dagbesteding

Telefoonnummer 06 2960 1089 - cnieuwhoff@kringloopzeist.nl

Hallo allemaal, mijn naam is Jannie Veenhof. Ik ben 26 jaar en werk sinds 3 jaar bij Kringloop Zeist. Ik ben begonnen op de facilitaire dienst, daarna ben ik gaan mee werken op de afdeling kleding en tegenwoordig mag ik achter de kassa werken. Dat vind ik het allerleukst om te doen! Ik heb tussendoor een korte tijd bij een grote supermarkt keten gewerkt, maar dat was geen goede keus. Ik voelde me daar erg alleen en miste mijn collega’s bij de Kringloop. Ik heb nu de allerleukste baan ooit!

Kunst prikkelt, daagt uit en creëert nieuwe inzichten. Kunst verbindt en stelt vragen, zonder oordeel. Wat kunst kan betekenen voor mensen in een kwetsbare situatie weten ze bij KunstenHuis De Bilt-Zeist. Het cultuurcentrum heeft de afgelopen jaren cursussen ontwikkeld voor mensen die moeite hebben om bij het ‘gewone’ aanbod aan te sluiten. Zoals ouderen met beginnende dementie, mensen met een psychische kwetsbaarheid of kinderen uit gezinnen met weinig financiële armslag. Ook voor nieuwe medelanders, statushouders, blijkt kunst uiterst geschikt om te helpen met het participatieproces. Bijdragen aan een inclusieve samenleving door middel van kunst en cultuur… het werkt!

Vernieuwende samenwerking

Willeke Colenbrander is coördinator van de afdeling ‘Cultuur & Samenleving’ van het KunstenHuis en zoekt de samenwerking op met zorginstellingen en maatschappelijke organisaties in de regio: “Het inzetten van kunst en cultuur in de begeleiding van kwetsbare doelgroepen ligt vaak niet voor de hand, maar biedt juist mogelijkheden om mensen te laten participeren.

Kunst zoekt naar mogelijkheden die deelnemers hebben en niet zozeer naar wat het resultaat van een opdracht moet zijn. De deelnemer wordt uitgedaagd om vanuit zijn/haar eigen beleving én mogelijkheden met materialen en technieken aan de slag te gaan en om daarmee te experimenteren. Dat prikkelt de hersenen en ontwikkelt creatieve vermogens, het gevoel van eigenwaarde en de mate van zelfkennis.”

Succesvolle projecten

Een voorbeeld van zo´n samenwerking is de cursus Schilderen Plus in Zeist. In een veilige omgeving kunnen ouderen met beginnende geheugenproblemen zich creatief uiten op een manier die bij hen aansluit. Docente Daphne Ritzen: “Er wordt gewerkt, maar we hebben het ook gezellig samen. We zoeken het plezier en de individuele mogelijkheden op.” Komend jaar volgt De Bilt met een cursus Boetseren Plus voor deze doelgroep.

Daarnaast startte dit najaar, in samenwerking met stichting ArtOloco, het theaterproject Hangplek voor Ouderen. Senioren werken onder leiding van professionals samen aan een aantal voorstellingen over het leven van senioren in Zeist. Zij doen alles zelf: acteren, scriptschrijven, productie, pr en fotografie.

Meer weten over alle projecten van het KunstenHuis?

Kijk op www.kunstenhuis.nl of mail naar willeke@kunstenhuis.nlof bel 030-6958393.

Met een open en positieve blik komt Arjen aanlopen. We hebben afgesproken bij het Torenlaan Theater waar het mannenkoor Zeist zijn onderkomen heeft. Het gebouw is ooit een kerk geweest, nu is het een cultureel podium met een groot en divers aanbod. Arjen is daar nu bijna een jaar vrijwilliger en hij vertelt graag over zijn werkzaamheden: “Het is hier echt een huis vol ontmoeting. En ik geniet van elk moment: of het nou het klaarmaken van de zaal en bar is, het inschenken van drankjes of zelfs bij het opruimen na afloop.”

Vrijwilligerswerk doet wat met je

Iedereen heeft een andere reden om vrijwilligerswerk te gaan doen. Voor Arjen is het vooral in contact komen met nieuwe mensen. Hij is hier heel open over: “Ik heb op verschillende plekken in het land gewoond, ben op reis geweest met een camper door Europa en zelfs een tijdje op straat geleefd. Toen ik in Zeist kwam wonen zocht ik nieuwe mensen om mee in contact te komen. En bij het mannenkoor kom ik in aanraking met nieuwe, diverse en leuke mensen. Ook is het voor mij een prettige en veilige manier, zo vanachter de bar.”

Jezelf ontwikkelen

“Via de vrijwilligersmarkt in gemeentehuis raakte ik aan de praat met Henk ter Voorde, de beheerder van het Torenlaan theater. Hij gaf me een folder mee en een paar weken later hebben we een gesprek gehad.” “Het mooie van Henk is”, gaat Arjen verder, “dat hij ervoor zorgt dat iedereen zichzelf kan zijn. Je hoeft hier niks te doen wat niet bij je past en je doet ook werkervaring op. Daarnaast is het een gemoedelijke en stimulerende omgeving met veel variatie in aanbod. En ik krijg ook altijd nog een kleine vergoeding”, lacht Arjen. “Wat wil je nog meer?”

Meer informatie

Voor meer informatie en het programma kunt u naar de website van het Torenlaan theater. Ook daar is uiteraard alles te vinden over het mannenkoor en de vrijwilligersvacatures. Interesse in (ander) vrijwilligerswerk? Dan ben je bij de Vrijwilligerscentrale Zeist aan het goede adres. Naast een vacaturebank met zo’n 280 vrijwilligers vacatures, zijn er ook spreekuren waar u terecht kunt met al uw vragen en worden er trainingen georganiseerd voor organisaties en vrijwilligers. Alle informatie is te vinden op www.vrijwilligerscentralezeist.nl. De Vrijwilligerscentrale is onderdeel van welzijnsorganisatie MeanderOmnium.

Elke dag ging Dicky met lood in zijn schoenen naar zijn werk. Bang om rapporten te moeten schrijven. Toen een collega opmerkte dat er bij hem altijd woorden ontbraken, gaf hij toe dat hij een taalprobleem had en niet veel later ondernam Dicky actie.

“Door ziekte miste ik veel op school. Als ik terugkwam van een ziekbed moest ik gewoon weer met de restmeedoen. Er werd nooit rekening mee gehouden dat ik achterop kwam. Een jaar ben ik blijven zitten, daarna ging ik altijd over vanwege mijn leeftijd.

Soms gingen we met de klas naar de bibliotheek. Daar koos je een leesboek uit waar je een boekverslag over moest schrijven. Het enige wat ik deed, was een pagina uit het boek overschrijven. Eén keer vroeg mijn leraar of ik ergens problemen mee had, maar dat was voor een volle klas. Ik schaamde me zo dat ik niets durfde te zeggen.

Tot mijn zestiende ben ik naar school gegaan, daarna ben ik gaan werken. Na verschillende baantjes kreeg ik werk bij een parkeergelegenheid. Een plek waar ik dagrapporten moest invullen. Ik was blij met mijn baan, maar ging er ook elke dag angstig naartoe, omdat ik wist dat ik weer zou moeten schrijven.

Mijn collega merkte op dat er in mijn rapporten steeds woorden ontbraken of verkeerd geschreven waren. Hij vroeg of ik een schrijfprobleem had en vertelde dat daar cursussen voor zijn. Ik schrok me rot dat hij het ontdekt had en durfde pas drie maanden later naar mijn teamleider te stappen. Veel te bang dat ik ontslagen zou worden. Achteraf was dat nergens voor nodig, want mijn teamleider reageerde heel positief en stuurde me naar het ROC.

In het begin vond ik het spannend om weer naar school te gaan. Het heeft me dan ook bijna een jaar gekost om mijn zelfvertrouwen terug te winnen. Vanaf dat moment kreeg ik er plezier in om nieuwe dingen te leren. Mijn leven veranderde.

Voordat ik naar school ging, stopte ik alle rekeningen die ik ontving in een la. Doordat ik ze niet kon lezen, wist ik niet dat ik zo een gigantische schuld opbouwde. Dankzij alles wat ik op school geleerd heb, heb ik mijn schulden weggewerkt. Ik heb samen met mijn broer een huis gekocht.

“Mijn zus heeft me geholpen met het papierwerk, maar zo’n grote stap had ik in het verleden nooit durven zetten. Tegenwoordig durf ik ergens voor te vechten en trots te zijn op wat ik bereik.”
Wilt u meer weten over leren lezen en schrijven? Ga naar het Taalhuis Zeist. Te vinden in de bibliotheek op elke dinsdagmiddag en donderdagochtend.

welke rol kan een verpleeghuis daarin hebben?

Iedereen wil graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Omdat thuis de plek is waar je je veilig en vertrouwd voelt. Thuis wonen kan ook als er zorg nodig is. Onze christelijke thuiszorgteams kunnen dan een uitkomst bieden. Soms is er (tijdelijk) meer zorg nodig. Met een korte opname in De Wijngaard kunnen we een boost geven aan de gezondheid waardoor mensen langer thuis blijven wonen. Thuis wonen omdat je kunt terugvallen op een uitgebreid team van professionals in de zorg die uw zorgvraag volgen.

Accolade Zorg heeft in de omgeving van Zeist twee prachtige locaties met kleinschalige verpleeghuiszorg, De Wijngaard en Villa l’Abri. Met elkaar doen we er alles aan zodat u zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving thuis kunt blijven wonen. De thuiszorg kan daarin ondersteunen, maar ook het advies- en behandelcentrum speelt daar een belangrijke rol in.

Soms gaat het even niet meer thuis, er is tijd nodig om te herstellen en opgeknapt naar huis te gaan. Dan kunt u ook tijdelijk in een verpleeghuis, zoals De Wijngaard, verblijven op een gespecialiseerde afdeling. De verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in intensieve, complexe lichamelijke zorg. Dat maakt dat u met nieuwe kracht en aangesterkt naar huis kunt gaan. Ook vanuit huis kunt u gebruikmaken van het gespecialiseerde behandelteam van De Wijngaard. Met o.a. een specialist oudergeneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut en een diëtist. We zien dat hier steeds vaker een beroep op wordt gedaan, omdat we gespecialiseerd zijn in complexe intensieve zorg voor ouderen.

Als er meer nodig is?

Als het thuis toch niet meer volledig gaat, is er de mogelijkheid om een of enkele dagen naar de dagopvang in De Wijngaard te gaan. Mensen komen naar Dagopvang de Tuinkamer voor een plezierige dagbesteding en een goede structuur. Dit stelt mantelzorgers in staat langer de zorg voor hun naasten vol te houden en reactiveert de mensen zelf.

Als thuis wonen niet meer gaat?

Soms komt er een moment dat het thuis wonen echt niet meer gaat. Bijvoorbeeld doordat er intensieve zorg nodig is. Dan kunt u bijvoorbeeld in de Wijngaard komen wonen. Een prachtige locatie met kleinschalige zorggroepen (8 bewoners)in de bossen van Bosch en Duin. Dagelijks geven wij liefdevolle zorg aan ouderen. Ons hoge cijfer op zorgkaart Nederland laat zien dat onze cliënten daar zeer tevreden over zijn.

Meer weten hoe u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen?

Kijk op www.accoladezorg.nl of 030 6973400.

Nieuwbouw Dennendal

In Den Dolder aan de Dennendalweg 2 verrijst momenteel een nieuw gebouw met 24 studio’s. Het is de eerste stap in de vernieuwing van een groot deel van de gebouwen van Dennendal in Den Dolder. Voor 108 van de 195 mensen die er wonen met begeleiding van Reinaerde, komt er komende jaren nieuwbouw.

Samenwerking met nieuwe woonwijk

En niet alleen Dennendal ontwikkelt zich, ook ernaast, op het terrein van Atrecht, zijn plannen voor een nieuwbouwwijk. Voor de huidige bewoners van Dennendal biedt deze nieuwe wijk veel mogelijkheden voor nieuwe samenwerking. Zo ontwikkelt Dennendal zich steeds meer tot een bijzondere wijk van Den Dolder.

Vooruitgang in het wonen

Voor alle mensen komt er in de nieuwbouw bij Dennendal meer eigen ruimte en ruimte voor ontmoeting. Zo bestaat het nieuwe gebouw aan de Dennendalweg uit eigen studio’s en appartementen en ontmoetingsruimten. De mensen die hier komen wonen, zijn al bewoners van Dennendal. Het betekent voor hen een grote vooruitgang in de manier van wonen, met meer zelfstandigheid en privacy, ontmoeting en begeleiding altijd in de buurt. Bij de hele nieuwbouw is er bovendien veel aandacht voor duurzaamheid.

Inwoners welkom bij vieren 50-jarig bestaan

De ontwikkelingen vallen samen met jubileum van Dennendal, dat in 2019 een halve eeuw bestaat. Op meerdere momenten besteedt Reinaerde aandacht aan het 50-jarig bestaan en we gaan het vieren in november 2019. Inwoners van Den Dolder worden daarbij van harte uitgenodigd. Met de ontwikkelingen is het een bijzondere tijd voor Dennendal, niet alleen vanwege de rijke en bewogen geschiedenis, maar juist vanwege de toekomst voor de mensen met een verstandelijke beperking. Het wonen verbetert en biedt meer kansen voor verbinding met de Dolderse samenleving.

Wilt u persoonlijk op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen? Stuur dan een mail naar secretariaatzeist@reinaerde.nl.

Zingeving, dat miste Floris Donker bij zijn werk in de logistiek. Na een studie Sociaal-Pedagogische Hupverlening die hij op latere leeftijd afrondde, vond hij bij zorgorganisatie Zideris wat hij zocht.
Als ambulant begeleider ondersteunt Floris mensen met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen in de omgeving van Zeist. Zijn cliënten helpt hij met uiteenlopende zaken: met het invullen van werkgeversformulieren, maar ook met heftigere problemen als huiselijk geweld. In zijn werk vindt hij het belangrijk dat zijn cliënten zich zinvol voelen. Daar streeft hij naar met behulp van de Gentle Teaching methodiek die Zideris toepast.

Geen stappenplan

“Bij Gentle Teaching draait het om een vertrouwensrelatie opbouwen met je cliënt”, legt Floris uit. “Sommigen willen lief en leuk gevonden worden, maar dat maakt het moeilijk om eerlijk te kunnen zijn als begeleider. En dat moet af en toe, bijvoorbeeld wanneer iemand grensoverschrijdend gedrag vertoont.” Een handboek met een stappenplan bestaat niet en moet Floris per situatie inschatten hoe hij handelt. Hij probeert zich daarbij te verplaatsen in zijn cliënt en vooral niet te veroordelen: “Nee, als je dat doet, dan ga je in de relatie drie stappen terug.”

Van dreigen naar samen eten

Maar hoe werkt de begeleidingsmethodiek in de praktijk? Het is maar net waar de situatie om vraagt. Zo had Floris een cliënt die moeite had hulp te accepteren: “Wanneer ik langskwam stond hij in de deuropening te schreeuwen en te dreigen, naar mij en zijn ouders. Dat gedrag heb ik bewust genegeerd en ging ik alsnog voor hem aan de slag. Pas toen hij mij begon te vertrouwen, sprak ik hem stevig aan op zijn gedrag.” Zijn voormalige cliënt staat nu al anderhalf jaar op eigen benen, maar de verstandhouding is nog steeds goed: onlangs werd Floris als dank uitgenodigd voor het avondeten.

Keuzes maken

Hoewel Gentle Teaching een verdieping is van de professionele relatie tussen hulpverlener en cliënt, is het volgens Floris niet allemaal rozengeur en maneschijn. “We zijn niet de hele dag aan het knuffelen. Soms moet je keuzes maken. Ook hierover moet je nadenken. Als je dit te snel doet en de cliënt er niet bij betrekt, tast dat het gevoel van eigenwaarde aan. De kunst is om de cliënt zelf een besluit te laten nemen.”

Persoonlijke ontwikkeling

Voor Floris is Gentle Teaching dé manier om met zijn cliënten om te gaan. Hij ziet niet alleen dat zijn cliënten een ontwikkeling doormaken; Floris heeft ook veel over zichzelf geleerd, want zo zegt hij: “Voorheen had ik een professionele en zakelijke aanpak. Nu vaar ik wat meer op mijn gevoel. Gentle werken is net zo goed naar je eigen gedrag kijken als naar dat van je cliënt.”