Basisregistratie personen

Het uittreksel BRP is een bewijs dat u in de gemeente Zeist woont. Op het uittreksel staan onder andere uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats.
Lees verder

Burgerlijke stand

De burgerlijke stand maakt akten op van huwelijk, partnerschapsregistratie, echtscheiding, overlijden, geboorte en erkenning.
Lees verder

Verklaring omtrent gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor uw functie.
Lees verder

Persoonsgegevens

U kunt uw persoonsgegevens bij de gemeente inzien of een overzicht ervan opvragen. Als uw gegevens niet kloppen, kunt u vragen om een correctie.
Lees verder