x

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening

Wij vragen u om 6 korte vragen over uw ervaring met de gemeentelijke dienstverlening te beantwoorden.
Met uw antwoord kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Vragenlijst dienstverlening

Hartelijk dank dat u wilt helpen.

Basisregistratie personen

Een uittreksel basisregistratie personen (BRP) vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Hierop staan uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres en, afhankelijk van het doel van de aanvraag, een aantal aanvullende gegevens. Vraag bij de instantie waarvoor u het uittreksel aanvraagt welke gegevens op het uittreksel moeten staan. Na betaling wordt het uittreksel binnen 5 werkdagen thuis gestuurd.

Uittreksel aanvragen (met digid en ideal)

Meer informatie over DigiD en over betalen met iDeal

Tarieven

Tarieven uittreksels
OmschrijvingTarief 2018
Uittreksel basisregistratie personen€ 14,35
Bewijs van in leven zijn€ 14,35
Bewijs van Nederlanderschap€ 14,35

Schriftelijk of in de publiekshal aanvragen

Als u geen DigiD heeft, dan kunt u per post, e-mail of in de publiekshal een uittreksel aanvragen.

Per post of e-mail

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en een kopie identiteitsbewijs op naar: Gemeente Zeist, Ter attentie van burgerzaken, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u ook inscannen en met bijlagen e-mailen naar zeist@zeist.nl.

In de publiekshal

Afspraak maken Neem uw identiteitsbewijs mee.

U betaalt bij voorkeur met pin en u krijgt het uittreksel direct mee.

Uittreksel aanvragen voor iemand anders

Vraagt u een uittreksel voor iemand anders aan? Dan neemt u mee:

  • volledig ingevuld aanvraagformulier
  • geldig identiteitsbewijs
  • schriftelijke machtiging
  • kopie geldig legitimatiebewijs gemachtigde

Toestemmingsformulier machtiging (pdf, 723 kB)

Bewijs van in leven zijn

Met een bewijs van in leven zijn kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. U kunt het bewijs nodig hebben voor pensioen of levensverzekering. Is het uittreksel nodig voor een pensioenfonds en u kunt dit aantonen door middel van een recente brief van het pensioenfonds? Dan is het gratis.

Een bewijs van in leven zijn is voor gebruik binnen Nederland en kunt u alleen aanvragen in de gemeente waar u woont. Heeft u een internationaal bewijs nodig, kijk dan bij Attestatie de Vita.

Geen registratie dubbele nationaliteit in BRP

Op het uittreksel uit de BRP staat vanaf 1 februari 2015 altijd nog maar 1 nationaliteit. Het stoppen van registreren in de BRP betekent niet het verlies van een tweede nationaliteit. Die wordt namelijk bepaald door buitenlandse wetgeving.

Emigratie

Personen die emigreren worden onder de Wet BRP aangemerkt als niet-ingezetenen. De persoonslijst van zo’n persoon ‘verhuist’ dan naar het Register Niet-ingezetenen (RNI). Derhalve kunnen deze personen geen uittreksel meer verkrijgen uit de BRP van hun laatste woongemeente. Neem hiervoor contact op met een RNI gemeente. De dichtstbijzijnde RNI-gemeente van Zeist is de gemeente Utrecht.

Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de gemeente dat u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. U kunt het bewijs nodig hebben voor bepaalde banen.