Verklaring omtrent gedrag

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een verklaring omtrent gedrag (VOG) vragen. De Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist of u de VOG krijgt. Binnen 2 tot 4 weken krijgt u te horen of u de VOG krijgt.

De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u dit wel? Dan beslist het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) of dat invloed heeft op de functie die u gaat uitvoeren.

Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven doet u de aanvraag bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

De aanvraag via uw werkgever gaat sneller en is goedkoper dan een aanvraag via de gemeente.

Kosten

OmschrijvingKosten 2020
Bij de gemeente aanvragen (online of persoonlijk)€ 41,35
Via uw werkgever aanvragen€ 33,85

U kunt ook eerst controleren of u een hoge, gemiddelde of lage kans op een VOG heeft. Doe de VOG-check.

Maakt uw werkgever geen gebruik van e-Herkenning of bent u ZZP'er? Of hebt u de VOG voor een ander doel dan werk nodig? Dan kunt u zelf online de aanvraag doen bij de gemeente. Dit is duurder dan de aanvraag via uw werkgever. U kunt alleen een VOG aanvragen bij de gemeente Zeist, als u inwoner bent van de gemeente Zeist.

VOG aanvragen bij gemeente (DigiD en Ideal)

U heeft de volgende bijlage(n) nodig:

  • Ingescande papieren formulier dat u van de werkgever hebt gekregen en zelf hebt aangevuld
  • Eventueel ingescande bijlagen

Let op: zorg ervoor dat de ingescande documenten duidelijk leesbaar zijn.

Formulieren van voor juni 2020 accepteert de gemeente niet. U vindt de versie onderaan iedere pagina van het formulier VOG. Beschikt u over een oudere versie? Dan moet u een nieuwere versie van het aanvraagformulier in laten vullen door uw werkgever. Anders kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.

Meer informatie over DigiD en over betalen met iDeal.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Als u een VOG aanvraagt op verzoek van uw werkgever, dan kan dit digitaal gebeuren als:

  • uw werkgever over E-herkenning beschikt (= DigiD voor bedrijven)
  • u zelf over DigiD beschikt

Hoe het gaat

  1. Uw werkgever start de aanvraag online op de website van Justis.
  2. U ontvangt daarna een e-mail (met een link en een aanvraagcode).
  3. U logt in met uw DigiD.
  4. U rondt de aanvraag af en betaalt met iDeal.
  5. Na afhandeling van de aanvraag ontvangt u van Justis schriftelijk bericht.

Voorkom problemen

Op internet bieden diverse commerciële partijen de mogelijkheid aan om online een VOG aan te vragen. Een commerciële partij rekent altijd extra kosten voor het indienen van een VOG. Bovendien kan het voorkomen dat een organisatie een afgegeven VOG niet accepteert, omdat het gekozen profiel niet past bij de screening die de organisatie nodig heeft.

De gemeente Zeist verleend een gratis VOG aan de organisatie MeanderOmnium.

Werkt uw vrijwilligersorganisatie met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers recht hebben op een gratis digitale VOG. Lees hierover meer op de website gratisvog.