Verklaring omtrent gedrag

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een verklaring omtrent gedrag (VOG) vragen. De Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist of u de VOG krijgt. Binnen 2 tot 4 weken krijgt u te horen of u de VOG krijgt.

De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u dit wel? Dan beslist het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) of dat invloed heeft op de functie die u gaat vervullen.

Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven doet u de aanvraag bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

De aanvraag via uw werkgever gaat sneller en is goedkoper dan een aanvraag via de gemeente.

Maakt uw werkgever geen gebruik van e-Herkenning of hebt u de VOG voor een ander doel dan werk nodig? Dan kunt u zelf online of persoonlijk de aanvraag doen bij de gemeente. Dit is duurder dan de aanvraag via uw werkgever. U kunt alleen een VOG aanvragen bij de gemeente Zeist, als u inwoner bent van de gemeente Zeist.

Online aanvragen

VOG aanvragen bij gemeente (DigiD en Ideal)

U heeft de volgende bijlage(n) nodig:

  • Ingescande papieren aanvraagformulier dat u van de werkgever hebt gekregen en zelf hebt aangevuld.
  • Eventueel ingescande bijlagen

Let op: zorg ervoor dat de ingescande documenten duidelijk leesbaar zijn.

Aanvraagformulieren van voor januari 2016 accepteert de gemeente niet. U vindt de versie onderaan iedere pagina van het aanvraagformulier VOG. Beschikt u over een oudere versie? Dan moet u een nieuwere versie van het aanvraagformulier in laten vullen door uw werkgever. Anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Meer informatie over DigiD en over betalen met iDeal.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Persoonlijk aanvragen

Afspraak maken

Meenemen:

Tarieven verklaring omtrent gedrag
OmschrijvingTarief 2019
Bij de gemeente aanvragen (online of persoonlijk)€ 41,35
Via uw werkgever aanvragen€ 33,85

Indien u een VOG aanvraagt op verzoek van uw werkgever, dan kan dit elektronisch gebeuren als:

  • uw werkgever over E-herkenning beschikt (= DigiD voor bedrijven)
  • u zelf over DigiD beschikt

Uw werkgever start de aanvraag online op de website van Justis. U ontvangt vervolgens een e-mail (met een link en een aanvraagcode) met de mededeling dat van u een VOG wordt gevraagd. U logt in met uw DigiD. U rondt de aanvraag af en betaalt met iDeal. Na afhandeling van de aanvraag ontvangt u van Justis schriftelijk bericht.

De gemeente Zeist verstrekt een gratis VOG aan de organisatie MeanderOmnium.

Werkt uw vrijwilligersorganisatie met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis digitale VOG. Lees hierover meer op de website gratisvog.