Waarmerken documenten

Een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie verklaart dat het afschrift of de kopie gelijk is aan het origineel. Een ambtenaar zet dan een stempel en handtekening op het afschrift of de kopie. Dit geldt niet voor diploma's.

Dat kan nodig zijn bij een formele transactie zoals het kopen van een huis. U kunt dan een gewaarmerkte kopie van uw identiteitsbewijs nodig hebben.

Voor het waarmerken van een kopie of afschrift betaalt u in 2019 € 5,80.