Bijstand

De overheid gaat de regels rond de bijstand aanpassen om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Er komen strengere eisen voor mensen met een bijstandsuitkering. Huishoudens met verschillende uitkeringen mogen niet meer geld ontvangen dan nodig.

Regionaal actieplan jeugdwerkloosheid

Het Actieplan Jeugdwerkloosheid (2015-2016) is een regionale samenwerking tussen UWV en 15 gemeenten in de regio Midden-Utrecht, waaronder de gemeente Zeist. Samen blijven we ons inzetten om jongeren aan een baan, stage of leerwerkplek te helpen.  Want het werk is nog niet klaar. Er zitten nog altijd 1500 jongeren in de bijstand en 3000 jongeren staan ingeschreven als werkzoekend.

Speerpunten

Samen zetten we in op de volgende speerpunten:
1. Jongeren beter kwalificeren voor de arbeidsmarkt;
2. Jongeren in kwetsbare posities begeleiden naar werk, eventueel in combinatie met een opleiding;
3. Jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt.

Initiatieven

Om onze doelen te bereiken, werkt het actieplan samen met initiatieven. De initiatieven werken voor uiteenlopende groepen werkloze jongeren, bijvoorbeeld jongeren met een arbeidsbeperking, hoge opleiding, met of zonder startkwalificatie, met een niet-westerse achtergrond of multi problematiek. Ook is er een initiatief dat niet zichtbare jongeren zonder werk opzoekt.

Samenwerkingspartners

Het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden is een samenwerking tussen UWV Utrecht en de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.
Meer informatie over het Actieplan Jeugdwerkloosheid vindt u op www.actieplanjeugdwerkloosheid.nl

Informatie

Informatie over de Bijstandsuitkering, Bijzondere bijstand, Langdurigheidstoeslag, Schuldhulpverlening en budgetbegeleiding vindt op de www.rsdhkr.nl