Bestemmingsplannen

Hieronder vindt u een overzicht van de bestemmingsplannen en projectbesluiten van de gemeente Zeist. Wilt u meer uitleg over de inhoud en procedure van een bestemmingsplan? Kijk dan op de pagina uitleg bestemmingsplannen.

Doe mee aan onderzoek naar dienstverlening (leef)omgeving

Onze gemeente bereidt zich voor op de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Een goede dienstverlening is een belangrijk onderdeel van deze wet. Wij vinden het belangrijk om dit onderdeel op een goede manier vorm te geven en daarvoor hebben we uw medewerking nodig. Door een korte vragenlijst in te vullen helpt u ons om de dienstverlening te verbeteren.

ik doe mee

Hier vindt u meer informatie over het onderzoek.

Bestemmingsplannen in procedure

Dit zijn ruimtelijke plannen die in procedure zijn of die ter inzage liggen. Ook plannen waarvan de inzagetermijn is gesloten, kunt u raadplegen. Per plan vindt u meer informatie, ook kunt u het plan downloaden.

Vastgestelde bestemmingsplannen

De vastgestelde bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen die onherroepelijk in werking zijn, staan op de website ruimtelijkeplannen.nl.