Bestemmingsplannen

Hieronder vindt u een overzicht van de bestemmingsplannen en projectbesluiten van de gemeente Zeist. Wilt u meer uitleg over de inhoud en procedure van een bestemmingsplan? Kijk dan op de pagina uitleg bestemmingsplannen.

Bestemmingsplannen in procedure

Dit zijn ruimtelijke plannen die in procedure zijn of die ter inzage liggen. Ook plannen waarvan de inzagetermijn is gesloten, kunt u raadplegen. Per plan vindt u meer informatie, ook kunt u het plan downloaden.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl kunt u bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen van de gemeente Zeist bekijken. Dit kan op:

  1. Adres
  2. Postcode
  3. Bestemmingsplannaam

Ruimtelijkeplannen.nl