Amersfoortseweg 24 McDonalds (omgevingsvergunning)

Burgemeester en wethouders van Zeist maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend aan de Amersfoortseweg 24 te Huis ter Heide (dossier OV20130076) voor:

  • het herinrichten van het terrein,
  • het vervangen van de terreinobjecten,
  • het aanleggen van een fietspad en
  • het kappen van 19 bomen.

Tegen de ontwerpvergunning is één zienswijze ingediend en de omgevingsvergunning is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpvergunning.

Inzage

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken hebben vanaf donderdag 2 juni 2016 gedurende 6 weken ter inzage gelegen in de publiekshal van de gemeente Zeist.

Ruimtelijkeplannen.nl

Op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl kunt u alle officiële bestemmingsplannen raadplegen, die digitaal beschikbaar zijn.

Hier vindt u alle informatie over de omgevingsvergunning Amersfoortseweg 24. Onder ‘bijlagen en verwijzingen in dit plan’ vindt u het besluit en de bijlagen van deze omgevingsvergunning (rechterkolom).