Amersfoortseweg 24 McDonalds (omgevingsvergunning)

Er is een omgevingsvergunning verleend aan de Amersfoortseweg 24 te Huis ter Heide (dossier OV20130076) voor:

  • het herinrichten van het terrein,
  • het vervangen van de terreinobjecten,
  • het aanleggen van een fietspad en
  • het kappen van 19 bomen.

Tegen de ontwerpvergunning is 1 zienswijze ingediend en de omgevingsvergunning is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpvergunning.

Inzage

De omgevingsvergunning heeft vanaf donderdag 2 juni 2016 gedurende 6 weken ter inzage gelegen in de publiekshal van de gemeente Zeist.

Ruimtelijkeplannen.nl

Op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl kunt u alle officiële bestemmingsplannen raadplegen, die digitaal beschikbaar zijn.

Hier vindt u alle informatie over de omgevingsvergunning Amersfoortseweg 24. Onder ‘bijlagen en verwijzingen in dit plan’ vindt u het besluit en de bijlagen van deze omgevingsvergunning (rechterkolom).