Boulevard 14

De monumentale villa op het perceel Boulevard 14 in Zeist is jarenlang in gebruik geweest als kantoorpand. De eigenaar wil het pand het pand weer als woning gebruiken. Hiervoor is een wijziging in het bestemmingsplan nodig.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 10 september gedurende 6 weken ter inzage in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist.

Een interactieve versie van het plan vindt u op de website ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien)

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen over het ontwerpbesluit kenbaar maken.

  • Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar: burgemeester en wethouders van Zeist, aan team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • Voor mondelinge zienswijzen neemt u contact op met team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 030.
  • Of stuur uw zienswijze digitaal in. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD.