Bestemmingsplan Buitengebied Zuid-West

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidwest 2018’  is op 19 februari 2019 gewijzigd vastgesteld. Het plan omvat het zuidwestelijk buitengebied van Zeist en vormt een actualisatie van het huidige bestemmingsplan.

Wijzigingen

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het vastgestelde bestemmingsplan op een aantal punten gewijzigd. Een overzicht van alle wijzigingen is weergegeven in hoofdstuk 3 van de ‘Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018 (pdf)’.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken heeft van donderdag 4 april tot en met donderdag 16 mei 2019 digitaal ter inzage gelegen in de publiekshal van de gemeente Zeist.

Een interactieve versie van het plan vindt u op de website ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien)

Beroep bij de Raad van State

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan zijn 6 beroepschriften ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente heeft in reactie op de beroepschriften een verweerschrift ingediend. Het dossier van het bestemmingsplan ligt nu bij de Raad van State ter behandeling.

Het bestemmingsplan is wel in werking getreden, maar wordt pas onherroepelijk na een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.