Bestemmingsplan Buitengebied Zuid-West

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidwest 2018’  is op 19 februari 2019 gewijzigd vastgesteld. Het plan omvat het zuidwestelijk buitengebied van Zeist en vormt een actualisatie van het huidige bestemmingsplan.

Wijzigingen

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het vastgestelde bestemmingsplan op een aantal punten gewijzigd. Een overzicht van alle wijzigingen is weergegeven in hoofdstuk 3 van de ‘Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018 (pdf)’.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken heeft van donderdag 4 april tot en met donderdag 16 mei 2019 digitaal ter inzage gelegen in de publiekshal van de gemeente Zeist.

Via onderstaande bijlagen kunt u ook alle documenten inzien. Een interactieve versie van het plan vindt u op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bijlagen

Ruimelijkeplannen.nl

Buitengebied Zuid-West