Clubgebouw Blikkenburg

De gemeente bereidt het bestemmingsplan 'Clubgebouw Blikkenburg' voor. Het plan moet de nieuwbouw mogelijk maken van een geheel nieuw clubhuis op het sportpark Blikkenburg voor de voetbalverenigingen FZO en Patria. Ook de huidige Buitenschoolse Opvang (BSO) wordt in het nieuwe clubgebouw gehuisvest. De oude clubgebouwen worden gesloopt. Dit maakt onderdeel uit van het in 2017 door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan Buitensportaccommodaties.

Plangebied

Het plangebied ligt in het sportpark Blikkenburg Oost, direct naast het huidige clubgebouw van voetbalvereniging FZO. Het sportpark ligt naast het Slot Zeist aan de Zinzendorflaan.

De procedure

De plannen worden in het voorjaar van 2019 met de clubs en met de andere betrokken overheden besproken. Op 27 maart 2019 is een inloopavond gehouden, waarbij de plannen werden gepresenteerd en met (vertegenwoordigers van) de omwonenden zijn besproken.

Volgens planning zal het ontwerpbestemmingsplan in juni 2019 ter inzage worden gelegd. Indien u nu al kennis wil nemen van het voorlopige plan, kunt u dat doen via onderstaande bijlagen.

Pas wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt het definitieve ontwerp van het clubgebouw gemaakt. In onderstaande bijlagen is slechts een schets opgenomen om u een idee te geven over hoe het clubgebouw eruit zou kunnen komen te zien. Ons gemeentebestuur heeft zich echter nog niet uitgesproken over deze schets. Naar aanleiding van de verdere procedure en de zienswijzen, die daarbij ingebracht kunnen worden, kan het definitieve ontwerp nog heel anders worden.