Clubgebouw Blikkenburg

De gemeente bereidt het bestemmingsplan 'Clubgebouw Blikkenburg' voor. Het plan moet de nieuwbouw mogelijk maken van een geheel nieuw clubhuis op het sportpark Blikkenburg voor de voetbalverenigingen FZO en Patria. Ook de huidige Buitenschoolse Opvang (BSO) wordt in het nieuwe clubgebouw gehuisvest. De oude clubgebouwen worden gesloopt. Dit maakt onderdeel uit van het in 2017 door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan Buitensportaccommodaties.

Door de twee clubs in één gebouw te huisvesten, kunnen voorzieningen worden gedeeld en blijven de investeringen beperkt. Het ontwerpbestemmingsplan is zo opgesteld, dat het mogelijk zou worden om een clubgebouw in twee bouwlagen te bouwen. Zo kan het bebouwde oppervlak beperkt blijven. De verdere motivatie van de plannen staat in de 'Toelichting' beschreven. Zie onderstaande bijlagen.

Plangebied

Het plangebied ligt in het sportpark Blikkenburg Oost, direct naast het huidige clubgebouw van voetbalvereniging FZO. Het sportpark ligt naast het Slot Zeist aan de Zinzendorflaan.

De procedure

De plannen zijn in het voorjaar van 2019 met de sportclubs en met andere betrokken overheden besproken.

Van donderdag 20 juni 2019 lag het ontwerpbestemmingsplan “Clubgebouw Blikkenburg” gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken (rechterkolom tabblad documenten) online raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerp

Pas wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt het definitieve ontwerp van het clubgebouw gemaakt. In het ontwerp is slechts een schets opgenomen om u een idee te geven over hoe het clubgebouw eruit zou kunnen komen te zien. Naar aanleiding van de verdere procedure en de zienswijzen, die daarbij ingebracht kunnen worden, kan het definitieve ontwerp nog heel anders worden. Overigens biedt het plan ook de mogelijkheid om een clubgebouw in één laag te realiseren.