Dolderseweg 20

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van een vrijstaande woning mogelijk op een onbebouwd deel van het perceel Dolderseweg 22.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Dolderseweg 20 ligt vanaf donderdag 10 september gedurende 6 weken ter inzage ligt in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist.

Een interactieve versie van het plan vindt u op de website ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien).

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen over het ontwerpbesluit kenbaar maken.

  • Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar: burgemeester en wethouders van Zeist, aan team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • Voor mondelinge zienswijzen neemt u contact op met team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 030.
  • Of stuur uw zienswijze digitaal in. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD.