Doorstroming Utrechtseweg

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Doorstroming Utrechtseweg’ maakt een reconstructie van de Utrechtseweg tussen de Jordanlaan en de kruising met de Kromme-Rijnlaan en De Dreef mogelijk.

Voor de reconstructie zijn aanpassingen aan de Utrechtseweg nodig en aanpassingen aan het kruispunt met de Kromme-Rijnlaan/De Dreef. Daarnaast wordt een fietstunnel aangelegd onder de Utrechtseweg, ter hoogte van het kruispunt Kromme-Rijnlaan/De Dreef.

De reconstructie wordt uitgevoerd om de doorstroming voor autoverkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer te verbeteren.

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan omvat de gronden waarop de maatregelen aan de Utrechtseweg, de Kromme-Rijnlaan en De Dreef plaatsvinden.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf donderdag 5 september 2019 6 weken ter inzage gelegen. U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken (rechterkolom tabblad documenten) online raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.