Doorstroming Utrechtseweg

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Doorstroming Utrechtseweg’ maakt een reconstructie van de Utrechtseweg tussen de Jordanlaan en de kruising met de Kromme-Rijnlaan en De Dreef mogelijk.

Voor de reconstructie zijn aanpassingen aan de Utrechtseweg nodig en aanpassingen aan het kruispunt met de Kromme-Rijnlaan/De Dreef. Daarnaast wordt een fietstunnel aangelegd onder de Utrechtseweg, ter hoogte van het kruispunt Kromme-Rijnlaan/De Dreef.

De reconstructie wordt uitgevoerd om de doorstroming voor autoverkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer te verbeteren.

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan omvat de gronden waarop de maatregelen aan de Utrechtseweg, de Kromme-Rijnlaan en De Dreef plaatsvinden.

Inzage

Vanaf donderdag 5 september 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken online raadplegen via de onderstaande bijlagen. Een interactieve versie van het plan vindt u op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen.

  • Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad, ter attentie van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling via het telefoonnummer 14 030.
  • Ook is het mogelijk een zienswijze online in te dienen (u heeft hiervoor DigiD nodig).