Doorstroming Utrechtseweg

Op 10 maart is het bestemmingsplan “Doorstroming Utrechtseweg’ gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft tot doel:

  1. verbreding van de Utrechtseweg tussen de Jordanlaan en de kruising met de Kromme-Rijnlaan en De Dreef
  2. aanleg van een fietstunnel onder de Utrechtseweg

De reconstructie wordt uitgevoerd om de doorstroming voor autoverkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer te verbeteren.

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan omvat de gronden waarop de maatregelen aan de Utrechtseweg, de Kromme-Rijnlaan en De Dreef plaatsvinden.

Inzage

Het bestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen vanaf donderdag 2 april 2020.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien via de onderstaande bijlagen. Ook kunt u het plan raadplegen via de website ruimtelijkeplannen.nl.

Alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn te vinden in hoofdstuk 3 van de Nota van Zienswijzen.

Bijlagen