Driebergseweg 17 (ontwerpbesluit)

De omgevingsvergunning maakt groot onderhoud aan de rijksmonumentale toegangsbrug mogelijk.

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 21 mei tot en met 1 juli 2020 ter inzage.

Wilt u de stukken inzien? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 030. De stukken worden dan geanonimiseerd per e-mail aan u gestuurd.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen over het ontwerpbesluit kenbaar maken.

  • Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar: burgemeester en wethouders van Zeist, aan team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • Voor mondelinge zienswijzen neemt u contact op met team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 030.
  • Of stuur uw zienswijze digitaal in. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD.