Gramserweg 37 Austerlitz

Burgemeester en wethouders van Zeist maken bekend, dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het oprichten van 4 vrijstaande woningen met bijgebouwen Pater Andreoliweg 1, 2 en 3 en Meester Ansinkweg 1A (Voorheen: Gramserweg 37) in Austerlitz (OV20160331).

Ter inzage

De documenten hebben vanaf 22 maart 2018 voor 6 weken digitaal ter inzage gelegen in de publiekshal van de gemeente Zeist, Het Rond 1 te Zeist.

Ruimtelijkeplannen.nl

Gramserweg 37