Woningbouw Huis ter Heide

De gemeente bereidt de bestemmingsplannen van de nieuwbouw van woningen in Huis ter Heide West en Huis ter Heide Zuid voor.

Huis ter Heide West

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide West ligt tussen de Korte Bergweg en voetbalvereniging SV Zeist in. Het plan voorziet in de realisatie van 80 woningen.

Huis ter Heide Zuid

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide Zuid ligt langs de Prins Alexanderweg, naast GlaxoSmithKline. Het plan voorziet in de realisatie van 80 tot 90 woningen.

Vooraankondiging

Dit is een vooraankondiging. Er liggen nu geen stukken ter inzage en het is niet mogelijk om zienswijzen in te dienen. Ook worden op dit moment nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 030.