Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplannen voor woningbouw Huis ter Heide

Burgemeester en wethouders van Zeist maken bekend dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor de nieuwbouw van woningen in Huis ter Heide West en Huis ter Heide Zuid. 

Huis ter Heide West

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide West ligt tussen de Korte Bergweg en voetbalvereniging SV Zeist in.
Het plan voorziet in de realisatie van 80 woningen.

Huis ter Heide Zuid

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide Zuid ligt langs de Prins Alexanderweg, naast GlaxoSmithKline. Het plan voorziet in de realisatie van 80 tot 90 woningen.

Vooraankondiging

Dit is een vooraankondiging op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van deze vooraankondiging is het nog niet mogelijk om zienswijzen in te dienen. Op dit moment liggen nog geen stukken ter inzage. Ook worden op dit moment nog geen onafhankelijke instanties in
de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 030.