Karpervijver 31

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Karpervijver 31’ maakt de realisatie van 11 woningen mogelijk (langs de Karpervijver 5 rijwoningen en aan de zijde van de Zinzendorflaan 6 appartementen).

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Karpervijver 31 in Zeist.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Karpervijver 31’ ligt vanaf 13 december 2018 t/m 23 januari 2019 digitaal ter inzage in de publiekshal van de gemeente Zeist aan Het Rond 1.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Zeist, ter attentie van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 513, 3700 AM Zeist. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 030. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD.

Ruimtelijkeplannen.nl

Karpervijver 31