Karpervijver 31

Het bestemmingsplan ‘Karpervijver 31’ beoogt de realisatie van 11 woningen mogelijk te maken op de hoek van de Karpervijver en de Zinzendorflaan, vlakbij het Slot Zeist. Langs de Karpervijver worden 5 rijwoningen voorzien en aan de zijde van de Zinzendorflaan 6 appartementen.

Inzage en zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Karpervijver 31’ heeft vanaf 13 december 2018 t/m 23 januari 2019 digitaal ter inzage gelegen in de publiekshal van de gemeente Zeist aan Het Rond 1.

Gedurende deze termijn zijn er vier zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn samengevat en van een reactie voorzien in de Nota van Zienswijzen. Het plan is nu klaar voor behandeling door de gemeenteraad.

Behandeling door de gemeenteraad

Voordat de gemeenteraad beslist over de vaststelling van het bestemmingsplan, wordt het raadsvoorstel besproken in de Ronde Tafel. In deze vergadering laten raadsleden zich informeren over het raadsvoorstel door de wethouder, betrokken ambtenaren en geïnteresseerde belanghebbenden.

  • De Ronde Tafel vindt plaats op 9 mei 2019 in het gemeentehuis aan Het Rond 1 te Zeist. De vergadering begint om 20:00 uur. Het exacte moment van behandeling van dit agendapunt is nog niet bekend.

Spreektijd bij de Ronde Tafel

Indien u tijdens de Ronde Tafel wilt meespreken over het raadsvoorstel dan kunt u zich aanmelden bij de griffie van de raad via raadsgriffie@zeist.nl of telefonisch via 14 030. Dit kan tot uiterlijk de dag voor de Ronde Tafel.

Wij raden u aan om uw standpunt kort op papier te zetten. Als u dit heeft gedaan kunt u dit aan de griffie te mailen. Uw bijdrage wordt dan voorafgaand aan de Ronde Tafel verspreid onder de raadsleden.

Debat

Na de Ronde Tafel zal het voorstel worden behandeld in Het Debat. Deze fase is gericht op de uitwisseling van politieke opvattingen en meningen door en tussen de raadsleden van de politieke partijen onderling én met het college.

  • Het Debat over dit raadsvoorstel vindt plaats op 23 mei. De vergadering begint om 20:00 uur. Het is nu nog niet bekend hoe laat dit specifieke agendapunt zal worden behandeld.

Tijdens Het Debat bent u van harte welkom. U kunt voor deze vergadering geen spreektijd aanvrage.

Besluit

In de raadsvergadering van dinsdag 11 juni 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over het ontwerpbestemmingsplan.

Ruimtelijkeplannen.nl

Karpervijver 31