Kerckeboschlaan 29 e.v.

Het college maakt bekend dat zij het bestemmingsplan “Kerckeboschlaan 29 e.v.” voorbereiden. Met dit bestemmingsplan is de realisatie van maximaal 16 woningen beoogd, passend in het stedenbouwkundig plan voor Kerckebosch ter plaatse van het huidige wijkinformatiecentrum.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Graaf Lodewijklaan 15/Kerckeboschlaan 29 in Zeist. 

Vooraankondiging

Dit is een vooraankondiging. Er liggen op dit moment geen stukken ter inzage en er wordt over het plan in dit stadium geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen. Op dit moment worden ook nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 030.