Kerckeboschlaan 29 e.v.

Nu de herinrichting van de wijk Kerckebosch de voltooiing nadert, is er niet langer behoefte aan de instandhouding van het Wijk Informatie Centrum, dat gevestigd is in het kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap. Daarom heeft de gemeente het plan om het verouderde kerkgebouw te slopen en zo de bouw van  maximaal 16 woningen op deze locatie mogelijk te maken. Daarvoor wordt nu een bestemmingsplan voorbereid.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Graaf Lodewijklaan 15/Kerckeboschlaan 29 in Zeist. 

Inspraak

In de gehele maand mei (1 tot en met 31 mei) kunnen geĆÆnteresseerden hun mening over het plan geven. Dit kan per mail gericht aan zeist@zeist.nl onder vermelding van 'Inspraak Kerckeboschlaan 29'.

Inloopavond

Ook wordt op dinsdag 7 mei een inloopavond georganiseerd in het Wijk Informatie Centrum zelf. Tussen 19:30 tot 21:00 uur bent u van harte welkom om even langs te komen. Tijdens de inloopbijeenkomst informeren wij u graag over de sloop- en nieuwbouwplannen en de inspraakprocedure.

Adres: Graaf Lodewijklaan 15

Procedure

Na de inspraak start de officiƫle bestemmingsplanprocedure. Het is de planning om het ontwerp van het bestemmingsplan nog voor de zomervakantie van 2019 ter inzage te leggen. Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een zienswijze op het plan indienen. Na de zomer zal de gemeenteraad beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 030.