Kerckeboschlaan 29 e.v.

Nu de herinrichting van de wijk Kerckebosch de voltooiing nadert, is er niet langer behoefte aan de instandhouding van het Wijk Informatie Centrum, dat gevestigd is in het kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap. Daarom heeft de gemeente het plan om het verouderde kerkgebouw te slopen en zo de bouw van  maximaal 16 woningen op deze locatie mogelijk te maken. Daarvoor wordt nu een bestemmingsplan voorbereid.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Graaf Lodewijklaan 15/Kerckeboschlaan 29 in Zeist. 

Inspraak

In de gehele maand mei konden geĆÆnteresseerden hun mening over het plan geven. Ook is er dinsdag 7 mei een inloopavond georganiseerd.

Procedure

Momenteel worden de inspraakreacties besproken en verwerkt. Hierna start de officiƫle bestemmingsplanprocedure. Het is de planning om het ontwerp van het bestemmingsplan net na de zomervakantie van 2019 ter inzage te leggen. Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een zienswijze op het plan indienen. Na de zomer zal de gemeenteraad beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 030.