Kometenlaan 118

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning betreft de nieuwbouw van 18 appartementen aan de Kometenlaan 118 in Huis ter Heide.

Ter inzage

De ontwerpvergunning en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 30 oktober gedurende een periode van 6 weken digitaal ter inzage in de publiekshal van de gemeente Zeist, Het Rond 1 te Zeist. Tevens zijn de stukken in te zien via onderstaande bijlagen.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan iedereen zienswijzen over het ontwerpbesluit kenbaar maken.

  1. Schriftelijke zienswijzen richt u aan burgemeester en wethouders, ter attentie van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 513, 3700 AM te Zeist.
  2. Voor mondelinge zienswijzen maakt u een afspraak via het telefoonnummer 14 030.
  3. Digitaal uw zienswijze indienen (u heeft hiervoor uw DigiD nodig).