Ontwerpbesluit Cornelis Vlotlaan / Leendert Edelmanlaan

De gemeente heeft het voornemen om medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van 24 appartementen aan de Cornelis Vlotlaan / Leendert Edelmanlaan te Zeist.

De ontwerpvergunning voorziet in:

  • bouwen van bouwwerken (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)
  • gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo)

Ter inzage

De ontwerpvergunning en de daarbij behorende stukken liggen van 24 april 2019 gedurende een periode van 6 weken digitaal ter inzage in de publiekshal van de gemeente Zeist, Het Rond 1 te Zeist.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken:

  • Digitaal via www.zeist.nl/zienswijze. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.
  • Schriftelijke zienswijzen richt u aan burgemeester en wethouders, ter attentie van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 513, 3700 AM te Zeist.
  • Voor mondelinge zienswijzen maakt u een afspraak via het telefoonnummer 14 030.