Ontwerpbesluit Cornelis Vlotlaan / Leendert Edelmanlaan

De gemeente heeft het voornemen om medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van 24 appartementen aan de Cornelis Vlotlaan / Leendert Edelmanlaan te Zeist.

De ontwerpvergunning voorziet in:

  • bouwen van bouwwerken (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)
  • gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo)

Ter inzage

De ontwerpvergunning en de daarbij behorende stukken hebben van 24 april 2019 gedurende een periode van 6 weken digitaal ter inzage gelegen in de publiekshal van de gemeente Zeist.